Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Наука :: Наукові співробітники

 РЕЗЮМЕ

Рижкова Ірина Львівна, канд. фіз.-мат. наук

Адреса для листування: ін. Перемоги, 37, корп. 35, 03056, Київ, Україна

Тел. (+38 044) 241-87-07

e-mail:

 Професійний досвід:

2000-наст. час:

 молодший науковий співробітник відділу чисельних методів оптимізації Науково-навчального комплексу "Інституту прикладного системного аналізу" Міністерства освіти і науки України і НАН України при НТУУ "КПІ", Київ, Україна

 1997-2000:

 аспірантка Науково-навчального комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Міністерства утворення і науки України і НАН України при НТУУ "КПІ", Київ, Україна

 Освіта та професійне навчання:

1992-1997:

 Київський університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет

Галузі досліджень та інтересів:

- Диференціальні ігри.

- Теорія оптимізації.

Публікації: загальна кількість - 14.

1. Остапенко В.В., Рижкова І.Л. Диференціальні ігри з простим рухом та обмеженнями на ресурси // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2000. – №2. – С.27–31.

2. Рижкова І.Л.  Задача утримання в диференціальних іграх з простим рухом та обмеженнями на ресурси // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2000. – №3. – С.21–24.

3. Остапенко В.В., Рижкова І. Про лінійну диференціальну гру з фіксованим часом закінчення та обмеженнями на ресурси // Кибернетика и системный анализ. – 2000. – №4. – С.178–183.

4. Остапенко В.В., Рыжкова И.Л. Линейные дифференциальные игры удержания с интегральными ограничениями // Проблемы управления и информатики. – 2000. – №4. – С.81–87.

5. Рыжкова И.Л. Линейные дифференциальные игры с простыми матрицами и интегральными ограничениями // Проблемы управления и информатики. – 2000. – №5. – С.24–29.

6. Остапенко В.В., Рыжкова И.Л. Линейные дифференциальные игры с разнотипными интегральными ограничениями // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2002. – №1. – С.141-153.

Отримані ступені:

2002 - кандидат фіз.-мат. наук.

Персональні дані: рік народження - 1975, м. Київ.