Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Наука :: Наукові лабораторії

Науково-дослідні підрозділи:

 • відділ математичних методів системного аналізу (завідувач академік НАН України, д.т.н., проф. М.З.Згуровський);
 • відділ прикладного нелінійного аналізу (завідувач чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. В.С.Мельник);
 • відділ чисельних методів оптимізації (завідувач д.ф.-м.н., проф. В.В.Остапенко).

Області досліджень відділу чисельних методів:

 1. Чисельні методи мінімізації функцій з багатьма змінними, розв'язування лінійних і нелінійних систем рівнянь (Данилін Ю.М.).
 2. Методи розв'язування нелінійних гладких задач оптимізації при наявності обмежень (Панін В.М., Данилін Ю.М.).
 3. Чисельне розв'язування скінченовимірні варіаційних нерівностей і рівноважних моделей, що зводяться до них, (Панін В.М.).
 4. Програмне забезпечення для розв'язування екстремальних задач (Соболенко Л.О.).
 5. Диференціальні ігри та їх застосування (Остапенко В.В., Рижкова І.Л.).
 6. Потоки в мережах (Остапенко В.В., Кірік О.Є.).
 7. Опуклий аналіз у задачах оптимізації (Остапенко В.В.).
 8. Багатозначні відображення, диференціальні включення, необхідні умови екстремуму (Остапенко В.В., Яковлева А.П.)