Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Наука :: Наукові співробітники

РЕЗЮМЕ

Панін Віктор Михайлович, докт. фіз.-мат. наук

Адреса для листування: пр. Перемоги, 37, корп. 35, 03056, Київ, Україна

Тел. (+38 044) 241-87-07

e-mail:

 Професійний досвід:

1996-даний час:

провідний науковий співробітник відділу чисельних методів оптимізації Науково-навчального комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Міністерства освіти і науки України і НАН України при НТУУ "КПІ", Київ, Україна

 1991-1996:

 провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Київ, Україна

 1982-1991:

 старший науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Київ, Україна

 1973-1982:

 молодший науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Київ, Україна

 1970-1973:

 аспірант Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Київ, Україна

 Освіта та професійне навчання:

1969:

 Московський  Державний Університет ім. М.В. Ломоносова, механіко-математичний факультет

 1964:

 Куйбишевський авіаційний інститут, факультет літакобудування

 Галузі досліджень та інтересів:

- Теорія необхідних умов екстремуму та її застосування до нелінійної оптимізації і варіаційним нерівностям.

- Чисельне розв'язування нелінійних задач умовної оптимізації.

- Методи послідовного лінійного і квадратичного програмування.

- Метод Ньютона і квазіньютонівські алгоритми.

- Методи розв'язування задач дискретного і неперервного минимаксу, пошуку сідлових точок.

 - Чисельні методи розв'язання скінченовимірних варіаційних нерівностей.

 - Дослідження моделей економічної рівноваги шляхом варіаційних нерівностей.

 - Алгоритми першого порядку для вироджених і невироджених варіаційних нерівностей.

 - Нелокальний метод Ньютона.

Публікації: загальна кількість - 90, у тому числі 1 монографія.

1. Panin V.M. Modern mathematical methods of optimization / ed by Karl – Heinz – Elster. – Berlin: Head. Verl. 1993. – 415p.

2. Панин В.М. О некоторых методах решения задач выпуклого программирования // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1981. – №2. – С.315-328.

3. Панин В.М. Глобальная сходимость демпфированного метода Ньютона в задачах выпуклого программирования // ДАН СССР. Сер мат.– 1981. – 261, №4. – С.811-814.

4. Панин В.М., Пшеничный Б.Н. Параметрический метод линеаризации в задачах математического программирования // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1983. – №1. – С.61-72.

5. Панин В.М. Методы конечных штрафов с линейной аппроксимацией ограничений I // Кибернетика. – 1984. – №2. – С.44-50.

6. Панин В.М. Методы конечных штрафов с линейной аппроксимацией ограничений II // Кибернетика. – 1984. – №4. – С.61-72.

7. Панин В.М. Линейный метод конечных штрафов с регулируемым вектором спуска // Кибернетика. – 1988. – №1. – С.50-55.

8. Панин В.М. Линейный метод конечных штрафов с управляемым спуском // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1988. – №3. – С.316-324.

9. Панин В.М., Скопецкий В.В. Квазиньютоновский метод решения вариационных неравенств с декомпозицией спуска // Кибернетика и системный анализ. – 1999. – №4. – С.90-105.

10. Панин В.М., Пшеничный Б.Н., Лаврина Т.В. Методы аппроксимирующего программирования в условной оптимизации // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2001. – №1(86). – С.61-70.

11. Панин В.М., Лаврина Т.В. Проекционные методы решения нелинейных вариационных неравенств // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2002. – №2. – С.103-107.

12. Панин В.М., Скопецкий В.В., Лаврина Т.В. Модели и методы конечномерных вариационных неравенств // Кибернетика и системный анализ. – 2000. – №6. – С.47-64.

13. Панин В.М., Скопецкий В.В. Нелокальный метод Ньютона для задач выпуклой оптимизации и монотонных вариационных неравенств // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – С.43-64.

Отримані ступені:

1975 - кандидат фіз.-мат. наук,

1990 - доктор фіз.-мат. наук.

Досягнення:

1984 - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

1993 - грант Міжнародного наукового фонду;

1995 - грант № ДО 48100 Об'єднаного фонду Уряду України та Міжнародного наукового фонду.

Персональні дані: рік народження - 1941, одружений, має дочку.