Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Наука :: Наукові співробітники

РЕЗЮМЕ

Прізвище, наукова степінь: МАКАРЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, Д.ф.-м.н.

Адреса для листування: Україна, 03056, Київ-56, Просп. Поремоги, 36,

Інститут прикладного системного аналізу при Национальному технічному університеті Україны (КПІ)

Тел. +038 044 241 87 05 (службовий)

e-mail:   ; 

Професійний досвід: Учбово- науковий комплекс "Інститут Прикладного Системного Аналізу" при Национальному Технічному Університеті Україны (КПІ),

Провідний науковий співробітник, профессор (за сумісництвом)

Освіта та професійне навчання:

Докторантура при Київському Політехнічному Інституті (1990-1993),

Навчання в Московському фізико- технічному інституті (1968- 1974)

Галузі досліджень та інтересів:

1. Дослідження тепло та масопереносу в швидкоплинних процесах з ефектами пам"яті та нелокальності. Дослідження режимів з загостренням, маломірного та нескінченовимірного хаосу. Дослідження гіперболічного рівняння теплопровідності.

2. Розробка чисельних методів для диференційних рівнянь математичної фізики.

3. Математичне моделювання глобальних процесів в великих соціо- економічних системах. Запропоновано зовсім нові моделі , що засновані на властивості асоциативної пам"яті. Моделі застосовано к сталому розвитку, ринку акцій, конфліктним процесам, епідеміології.

4. Моделювання та прогнозування геополітичних відносин. Розвинені нові моделі на базі підхода з асоциативною пам"яттю, побудовані комп"ютерні моделі та отримані деякі геополітичні прогнози для Європи.

5. Розбудова геоінформаційних систем для різних цілей. Зокрема, побудовані на ГІС моделі для розповсюдження радіонуклідів після Чорнобиля, моделювання повіней, екологічних задач, демографічні, економічні та вібірні прпоцеси.

6. Дослідження міри складності та інформаційного вміста неймовірностних об"єктів. Запропонована нова міра складності, що базується на симетрійних властивостях об"єкта. Розробляються застосування до розпізнавання образів, генетичного коду та комп"ютерним програмам.

7. Побудова та застосування різних нейромереж в теорії та на практиці.

8. ПОбудова та застосування методів обробки сигналів та розпізнавання образів, включаючи медицину (розпізнавання спайків та епілептичних припадків, геоінформаційних застосувань та фінансових задач).

9. Математичне моделювання різних технологічних процесів (тепло та масоперенос, динамічна пружність, гідродинаміка, сушіння фоторезиста, напівпровідники з перевипроміненням, енкологічні забруднення).

Гранти та контракти: International Science Foundations Grants UAM 000 та UAM 200 (участник), Гранти ДКНТ України - біля 10 грантів

UNTC грант G033J,3 INTAS GRANTS, Біля 15 госпдоговірних тем

Автор 5 книг та біля 100 наукових статей та публікацій в трудах конференцій

Нагорода: Best Papers Awards at CASYS'2000 (Liege' Belgium, 2000)

Членство: Euroscience, Ukrainian Branch of Euroscience Group on Technology Transfer, International Society of Gaming and Simulation, International Society of System Research, Working Group Supplementary Ways for Improving International Stability, Atlantic Council of Ukraine, iNEER, Prometheus, EUNITE

Доповіді на міжнародних конференціях:

7 th IFAC Symposium on Large Scale Systems (London, 1995)

Modelling and Optimization of Distributed Parameter Systems with Application to Engineering (Warsaw, 1995)

28 th Conference of International Society on Gaming and Simulation (Tilburg, 1997)

14 th World Congress on Mathematical Modeling (Berlin, 1997)

NATO Advanced Research Workshop: Environmental Change, Adaptation and Security (Budapesht,1997)

Vienna Forum on Interdisciplinary Science (Vienna, 1997)

14 th European Meeting on Cybernetics and System Research (Vienna, 1998)

Informational Technologies, Security and Conflict Resolution (Moscow, 1998)

IFAC Conference on Supplemental Ways for Improving International Stability (Sinaya, 1998, Vienna, 2001)

16 th European Conference on Operational Research (Brussels, 1998)

Life Cycle Approaches to Production Systems. Management, Control, Supervision (Leuven, Belgium, 1999)

Euroscience Biannual Meeting (Fribourg, Germany, 2000; Strassburg, 2002)

15 th European Meeting on Cybernetics and System Research (Vienna, 2000)

15 th World Congress on Mathematical Modeling (Lausanna, Switzerland, 2000)

17 th European Conference on Operational Research (Brussels, 2001)

32 th Conference of International Society on Gaming and Simulation (Bary, 2001)

Int. Conf. CASYS'2000, 2001 Computing Anticipatory systems (Liege, Belgium, 2000, 2001)

IFAC Conference on Supplemental Ways for Improving International Stability (Sinaya, 1998, Vienna, 2001)

16 th European Conference on Operational Research (Brussels, 1998)

Life Cycle Approaches to Production Systems. Management, Control, Supervision (Leuven, Belgium, 1999)

Euroscience Biannual Meeting (Fribourg, Germany, 2000; Strassburg, 2002)

15 th European Meeting on Cybernetics and System Research (Vienna, 2000)

15 th World Congress on Mathematical Modeling (Lausanna, Switzerland, 2000)

17 th European Conference on Operational Research (Brussels, 2001)

32 th Conference of International Society on Gaming and Simulation (Bary, 2001)

Int. Conf. CASYS'2000, 2001 Computing Anticipatory systems (Liege, Belgium, 2000, 2001)

NATO Advanced Research Workshop: GIS for Emergency Preparednrss and Health Risk Reduction. (Budapesht, 2001)

Int. Conf. Mathematics in Natural and Technical Sciences (Kriniza, Poland, 2001)

NATO Advanced Research Workshop: Risk reduction. (Budapesht, 2002)

Exposer at World Exibitions CeBIT - 2001, 2002

Atlantic Treate Association Annual Meeting (Istanbul, 2002)

Більш 20 конференцій Атлантичної Ради України

SICPRO'03 (Moscow, 2003)

ISTA-03 (Charkiv, 2003)

Symmetry in Mathematical Physics (Kiev, 1999, 2003)

Спеціалізовані знання:

Специалист з математики, екології, фізики, соціальним наукам, геополітиці; консультант "Інтелектуальні системи ГЕО" з ГІС та екологічним даним, експерт ДКНТ України

Лекцїйнний досвід: Функціональний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика, нелінійний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичне моделювання фізичних процесів, математичне моделювання соціальних процесів, вступ до нейромереж, вступ в соціальну інформатику, синергетика соціальних процесів.

Куратор новї освітньої спеціальності на Україні - СОЦІАЛЬНА ІИНФОРМАТИКА

Лекції в Краківській Гірничо- Металургійній Академії (Краків, Польша, 2002)

Лекції в Технічному Університеті Поділля (Хмельницький, 2002)

Публікації:

Danilenko V., Korolevich V., Makarenko A., Christenuk V. (1992). Selforganization in Strongly Nonequilibria Media. Collapses and Structures. Inst. of Geophys. Kiev. 144 p.

Makarenko A. (1996). Mathematical Modeling of Memory Effects Influence on fast Hydrodynamic and heat Conduction Processes. Control and Cybernetics, Vol.25, no.3. Pp.621- 630.

Makarenko A., Moskalkov M., Levkov S. (1997). On blow-up Solutions in Turbulence. Phys. Letters A. Vol. 235, pp.391- 397.

Makarenko A. (2000) Geometrical Approach to the measure of individual object complexity. Proceed.Fifteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna, April 2000. Vol.1. pp.21- 24.

Makarenko A. (1998) New Neuronet Models of Global Socio- Economical Processes. In "Gaming /Simulation for Policy Development and Organisational Change" (J.Geurts, C.Joldersma, E.Roelofs eds.), Tillburg University Press, 1998. pp.133-138.

Levkov S., Makarenko A., Zelinsky V. (1998) Neuronet type models for stock market trading patterns. Proc. 5th Ukrainian Conf. AUTOMATICA’98. Kiev, May, 1998. Pp.162-166.

Makarenko A. (2000) Social informatics - New Educational Speciality in Applied Mathermatics and Computer Science Curricula. IFAC Workshop on SWIIS, Macedonia, 2000. 3p.

Makarenko A. (2000) Technical Education as the Part of Globalization Process. Proceed of EPAC 2000: The 21th Century Education and Control, Makedonia, 2000. 8 p.

Мakarenko A.(2000) Neuronet methods for inverse problems of air pollutions. Vestnik Charkiv Net. Techn. Univ., 1999. Vol.72 ; 4 p.; (in Russian)

Ласковенко К., Макаренко А., Самородов Е. (2000) Нейросетевые методы в прогнозировании пространственно- распределенных демографических задач. Праці конференції АВТОМАТИКА- 2000, Львів, 2000. 4 с.

Makarenko, A. (1998). Global economic models of associative memory types for considering sustainable development. Proc. 13 Int. Conf. WACRA-Europe, Madrid, Spain, 18- 23 Aug, 1998. Righner-Hepp edition, Muenchen, 1998. 10 pp.

A. Makarenko (2000) Models with anticipatory property for large socio-economical systems. Proc.. of 16 th World Congress of IMACS, Lausanna , 21-25 August, Switzerland, 2000. Paper n. 422-1

Makarenko, A. (2002). Anticipating in modeling of large social systems - neuronets with internal structure and multivaluedness. Int.J.Comput.AnticipationSyst.,2002.Vol.13.16 p.

Z.Klestova, A.Makarenko, E.Samorodov (2001) Geoinformational Systems as technical tools for monitoring and decision- making in emergent situations and health cere. Proceed. NATO Advanced Research Workshop: GIS for emergency preparedness and health risk reduction. Kluwer Academic Publishers, (in print)

Klestova Z., Makarenko A. (1999) A new class of global models of associative memory type as a tool for considering global environmental change; In: Environmental Change, Adaptation, and Security. Ed. By S.C.Lonergan. NATO ASI Series, 2.Environment. Vol.65. Kluwer Academic Publishers, 1999 ; 6 c.;.

Levkov S., Makarenko A. (1998) Geopolitical Relations in post USSR Europe as a subject of Mathematical Modeling and Control, Preprints of IFAC Conf. Supplemental Ways for Improving International Stability (Sinaia, Romania, 1998). 1998

Макаренко А., Самородов Е. (1998) Проблемы информационно- аналитического обеспечения Каспийско- Черноморского региона. Праці Міжн. Конф. З Каспійсько- Чорноморського регіона. Київ, 1998.

Макаренко А., Макаренко В., Кубушина О. (2000) О прогнозировании паводков в Закарпатском регионе (с помощью ГИС). Тез. Доп. 2 ї конф. Молодих вчених ІПСА, Київ. 2000. 2 с.

Beradze M., Laskovenko K., Levkov S., Makarenko A., Mnakazianian M. (2000) Some approaches to instability consideration and resolution in global and local problems;.; In: Preprints of SWIIS 2000: Instability resolution in regions of long confronted nations, IFAC and ETAI , (Scople MK, 2000)

A.Makarenko (2003) Sustainable Development and Risk Evaluation. Challenges and Possibilities. In "Science for Risk Reduction and Sustainable development (eds. Alik Izmail - Zadeh, T.Beer), Kluwer AP, Dordreht, 2003.

Y.A.Belov, A.S.Makarenko, Y.I.Samoilenko, V.A.Yatcenko (2003) Some informationasl methodologies for risk avaluation in large heterogeneous technical systems. Prepr. Of Int. Conf. IDAAC/IEEE, Lviv, Ukraine, 2003

Makarenko A., Oleksandruk B., Schindler K., Donatti F., Villa A., Tetko I. A middle time recognition of epileptic seizures from geometrical patterns of EEG data. System Research and Information Technologies. - 2003, n.2

Отримані ступені:

Закінчив Московський фізико- технічний інститут в 1974 р., спеціальність- фізика

Захистив дисертацію на здобуття ступені кандидата фіз.-мат.наук з теоретичної фізики в 1985 р. (Одеський державний університет). Назва: Математичне моделювання швидкоплинних процесів теплопровідності

Захистив дисертацію на здобуття ступені доктора фіз.-мат.наук з математичного моделювання в 1996 р. (Інститут кібернетики НАНУ). Назва: Математичне моделиювання швидкоплинних процесів тепло та масопереносу

.

Досягнення:

Персональні дані:

Народився 31 жовтня 1951 р. в Києві

Додаткові дані в WHO IS WHO IN SCIENCE (USA), 2000.

Участник біля 60 міжнародних конференцій як доповідач

Член міжнародних програмних комітетів 2 х міжнародних конференцій та Керівник секцій на більш ніж 10 міжнародних конференціях.