Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Викладачі :: Зайченко Юрій Петрович

І. Загальні відомості.

1. ФІО Зайченко Юрій Петрович

2. Рік народження 1942

3. Місце народження м. Київ

4. Найменування вузу, який закінчив Київський політехнічний інститут

5. Рік вступу до вузу 1959

6. Рік закінчення вузу 1964

7. Спеціальність по закінченні вузу Автоматика і телемеханіка

8. Ученая степень (шифр) доктор технічних наук

найменування спеціальності 05.13.06. Автоматизовані ситеми управління

рік присудження 1981

9. Вчене звання професор

рік присудження 1983

10. Почесні звання

11. Академічні звання (з вказівкою академії) академік академії наук вищої школи України

12. Рік, з якого працює на кафедрі ММСА ННК „ІПСА” 1993

13. Педагогічна робота:

Загальний стаж пед. роботи 37років

Перелік дисциплін, що читає Теорія прийняття рішень в складних системах, Комп'ютерні мережі, Інтелектуальні системи прийняття рішень

14. Список виданих підручників, і учбових посібників, а також іншої учбово-методичної літератури
1. Дослідження оперцій, підручник, вид.3, Київ, 1988
2. Дослідження операцій ,вид.5, Київ, ВІПОЛ, 2001, 684стор.
3. Структурна оптимізація мереж ЕОМ, Київ, Техніка, 1986р.
4. Комп’ютерні мережі, Київ, Вид.дім “Слово”, 2003, 295стор.

ІІ. Наукова діяльність.

15. Область наукових досліджень Теорія прийняття рішень, моделювання і оптимізація комп'ютерних мереж.

16. Найбільш цікаві наукові результати, отримані за останні роки Розроблено метод прийняття рішень в нечітких умовах з декільками критеріями оптимальності. Розроблено нечіткий метод індуктивного моделювання (МГУА)

17. Загальний стаж наукової роботи 37років

18. Загальне число публікацій 200

19. Число опублікованих монографій, підручників і учбових посібників (з грифом Мінвузу) 10

20. Перелік найбільш важливих публікацій
1. Дослідження операцій. Нечітка оптимізація, Київ, Вища школа, 1991р.
2. Досл
ідження оперцій, вид.5, Київ, 2001, 688стор.
3. Структурна оптимізація мереж ЕОМ, Київ, Техніка, 1986 р.

21. Зв'язки з зарубіжними партнерами

 найменування вузу, тема НІР

22. Захоплення, хоббі

23. Додаткова інформація про себе, яку бажано розмістити на сайті

24. Контактні телефони 241-86-93, 441-11-80

25. E-mail