Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Спеціалісти та магістри :: Системний аналіз та управління

Студенти набувають фундаментальних знань з вищої математики (у межах бакалаврата «Прикладна математика»), системного аналізу, сучасних методів управління технічними та еколого-економічними системами, експертних систем, математичного моделювання, комп’ютерної техніки та сучасних технологій програмування.

З 1999/2000 навчального року введено нову спеціалізацію «Системний аналіз фінансового ринку», за якою студенти при спеціальній підготовці отримують знання з математичного моделювання і статистичного аналізу економічних процесів, моделювання економіки перехідного періоду, методів математичної економіки, макроекономічних систем, основ системного аналізу фінансового ринку.

Таким чином за спеціальністю «Системний аналіз і управління» готують системних аналітиків (спеціалістів і магістрів) за такими напрямками:

1) системний аналіз і управління у фізичних і технічних складних системах;

2) системний аналіз фінансового ринку.


Завдання спеціалізації «Системний аналіз фінансового ринку» - це підготовка системних фінансових аналітиків, які спроможні системно підходити до розв’язання задач дослідження, аналізу, прогнозування, передбачення та управління в фінансових системах у напрямках:

  • проведення системного аналізу механізмів взаємодії фінансового ринку і ринку реальних товарів;

  • системне відображення економічних і фінансових процесів у конфліктних ситуаціях при ситуаційних багатофакторних невизначеностях, при розв’язанні неформалізованих задач в умовах багатофакторного ризику;

  • створення комп’ютерних інформаційних технологій для банків і бірж, фінансових органів різних рівнів;

  • проведення загальноекономічного аналізу та прогнозування стану економіки держави за умови відкритості її до світової економіки за допомогою математичних моделей економічної рівноваги;

  • виконання прогнозу діяльності фірми за умови конкурентного оточуючого середовища, використовуючи аналітичні коефіцієнти роботи фірми, регресійні та авторегресійні моделі