Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Адміністрація :: Згуровський Михайло Захарович

ДИРЕКТОР Згуровський Михайло Захарович

Доктор технічних наук, професор, академік НАН України, академік багатьох Академій наук різних країн, в тому числі і Нью-Йоркської, член міжнародного Інституту інженерів в галузі електроніки і енергетики (ІЕЕЕ), член Ради керуючих Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті, Національний представник України в Комітеті з даних в науках і технологіях (CODATA, Париж, Франція), член Правління Світової мережі знань про освіту та наукові обміни (EDNES, Страсбург, Франція). Двічі удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки (1990 р., 1999 р.), премії національної академії наук України ім.. В.М.Глушкова (1996 р.), звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (2000р.), нагороджений "Золотим Знаком Доблесті" Польської Народної Республіки (1995 р.), Орденом "За заслуги перед Республікою Італія" ( 1996 р.), двома Орденами України "За заслуги" ІІІ ступеня та ІІ ступеня ( 1998 р.), Срібною Георгіївською Медаллю України "Честь, Слава, Труд" (2001 р.).

Народився 30 січня 1950 р. У м. Скала-Подільська Тернопільської області в родині службовців. Отримавши у 1969 р. Середню освіту, вступив до КПІ, який закінчив з відзнакою у 1975 р. За фахом "Автоматизовані системи управління". Залишився в інституті. Працював на кафедрах технічної кібернетики та автоматизації теплоенергетичних процесів інженером та старшим науковим співробітником. У 1979 р. Успішно захистив кандидатську, а в 1984 р. - докторську дисертації. Працював на посадах професора, проректора з навчальної роботи, а з 1992 р. - ректор Київського політехнічного інституту. Сфера творчих інтересів стосується системного аналізу і математичного моделювання складних фізичних процесів і полів, інтелектуальних систем прийняття рішень в умовах недостатньої інформації. Захоплення: література, спорт.

Творча діяльність нерозривно пов'язана з Київським політехнічним інститутом. Пройшов шлях від студента до ректора. Упродовж 1994 - 1999 рр. Працював на посаді міністра освіти України і в цей час брав активну участь в розробці низки освітянських Законів, створені та становленні Державної акредитаційної комісії, зробив значний внесок у реформування системи освіти у відповідності до вимог часу. Є дійсним членом Київського математичного товариства, Національного комітету з системного аналізу при Президії НАН України, Національного комітету з автоматичного управління. Активно співпрацює із зарубіжними науковими центрами в галузі системного аналізу та новітніх інформаційних технологій (університетами Росії, США, Німеччини, Польщі); є членом редколегій ряду наукових журналів. Велику увагу приділяє розвиткові міжнародного співробітництва НТУУ "КПІ" та ІПСА з провідними науковими центрами та університетами світу. За власною участю і керівництвом на базі ІПСА створені кафедра ЮНЕСКО з інформаційних технологій у технічній освіті та Вузловий центр Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в навчанні. Є автором надрукованих в різних країнах світу понад 300 наукових праць, з яких 22 книги, зроблено 25 наукових винаходів. Серед учнів - 26 кандидатів і 6 докторів наук. Є талановитим організатором освіти і науки, заснував першу в країні кафедру математичних методів системного аналізу та Інститут прикладного системного аналізу подвійного підпорядкування (Міносвіти і науки України та НАН України).