Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Наука :: Наукові співробітники

РЕЗЮМЕ

Прізвище, наукова ступінь: Кондратова Людмила Павлівна, к.т.н.

Адреса для листування: 03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп.35.

Тел., e-mail: 269-76-24,  

Професійний досвід: З 1997 р. – ННК «Інститут прикладного системного аналізу» при НТУУ «КПІ» (наук. співр, ст. наук. співр.); 1982 – 1997 р.р. – Киівський політехнічний інститут (мол. наук. співр., наук. співр.); 1975 – 1982 р.р. – Київський політехнічний інститут (інженер, ст. інженер); 1973 – 1975 р.р. – Київський інститут автоматики (технік); 1971 – 1973 р.р. – Київський технікум транспортного будівництва (лаборант).

Освіта та професійне навчання: 1994 – 1997 р.р. – аспірантура НТУУ “КПІ”;

1979 р. – Київський науково-дослідницький і навчальний центр ВО “ЗападЕВМкомплекс”;

1970 – 1976 р.р. – факультет автоматики та електроприладобудування Київського політехнічного інституту.

Галузі досліджень та інтересів:

·        Математичне моделювання інформаційних мереж;

·        Інформаційні системи і технології;

·                    Системний аналіз, дослідження операцій, оптимізація, методи дослідження динамічних систем;

·                    Дискретний аналіз, теорія графів, методи теорії ймовірностей і математичної статистики, теорія нечітких множин, теорія ризику.

Спеціалізовані знання:

Бази даних, системи автоматизованого проектування, мови програмування C, Pascal, Fortran.

Публікації: 65 наукових публікацій, з них найбільш значимі:

·        Печурін М.К., Кондратова Л.П. Аналіз похибок алгоритмів оптимізації топології інформаційної  мережі. – Наукові вісті. – К.: НТУУ “КПІ”. – 2001. - №3.

·        Печурін М.К., Печеник М.В., Кондратова Л.П. Аналіз стійкості регулярної топології базової мережі передачі даних. – Проблеми управління та інформатики. – 2000. - №2.

·        Стєнін О.А., Кондратова Л.П., Печурін С.М., Григор’єва О.В. Апріорні оцінки точності розрахунку показників ефективності технічної системи з урахуванням випадково заданих параметрів. – Адаптивні системи автоматичного управліния. – 2000. - №3. 

·        Печурін М.К., Кондратова Л.П. Умови стійкості оптимального рішения по структурі локальної обчислювальної мережі. – Наукові вісті. – К.: НТУУ “КПІ”. – 2000. - №1.

·        Стєнін О.А., Кондратова Л.П., Печурін С.М. Оцінка точності розрахунку вартості локальної інформаційної мережі. – Адаптивні системи автоматичного управління. - 1999. - №2.

·        Печурін М.К., Кондратова Л.П. Необхідні і достатні умови оптимальності проектного рішення по структурі локальної обчислювальної мережі. – Кібернетика і системний аналіз. – 1999. - №5.

·        Луцький Г.М., Кондратова Л.П., Печурін С.М. Метод морфологічного аналізу тер-мінальної системи інформаційної мережі. - Системні технології. Системи управління, контролю і технічної діагностики. - Системні технології: Дніпропетровськ. - 1999. - Вип. 6.

·        Печурін М.К., Кондратова Л.П., Печурін С.М. Парето-оптимальні рішення задачі розрахунку топології локальної комп’ютерної мережі. - Системні технології. Системи управління, контролю і техничної диагностики. - Системні технології: Дніпропетровськ. - 1999. - Вип. 5. 

·        Печурін М.К., Кондратова Л.П., Печурін С.М. Про одну властивість оптимальних рішень по структурі базової мережі передачі даних. - Системні технології. Системи управління, контролю і технічної діагностики. - Системні технології: Дніпропетровськ. - 1999. – Вип. 5.

·        Тимошин Ю.А., Кондратова Л.П., Печурін С.Н., Шевченко О.В. Комп’ютерізована бібліотека як інформаційний центр доступу студентів до світових інформаційних ресурсів. - Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України. - Одеса, 1997.

·                    Красиловець Л.В., Печурін М.К., Драч М.Д., Кондратова Л.П. Система автоматизованого розрахунку параметрів транспортної мережі пакетного радіозв’язку. – Керуючі системи і машини. –1990. - № 6.

·                    Самофалов К.Г., Печурін М.К., Драч М.Д., Кондратова Л.П. Система автоматизованого проектування пакетних радіомереж. - Тез. допов. Міжнародної наук. - практ. конф. “САПР СВТ-89”. М., 1989.

·                    Красиловець Л.В., Печурін М.К., Драч М.Д., Кондратова Л.П. Структурна оптимізація радіомережі підвищеної продуктивності. - Тез. допов. 4-ї Всесоюзної наради  “Методи і програми розв’язання оптимізаційних задач на графах і мережах”. - Новосибірськ, ОЦ СВ АН СРСР, 1989, ч.1.

·                    Красиловець Л.В., Печурін М.К., Драч М.Д., Кондратова Л.П., Захарьящева Н.В. Метод розрахунку параметрів транспортної мережі пакетного радіозв'язку. – Автоматика і обчислювальна техніка. – 1989. - № 3.

Отримані ступені:

·        кваліфікація інженера-електрика за спеціальністю «Автоматизовані системи управління» (1976 р.);

·        кваліфікація проблемного програміста (1979 р.);

·        науковий ступінь кандидата технічних наук (1997 р.).

Досягнення:

·                    Впровадження комплексу програм синтезу і аналізу інформаційних мереж при проектуванні локальної інформаційно-обчислювальної мережі авіаційно-технічної бази Бориспільського об’єднаного авіаційного загону у період з 1.02.1991 по 30.05.1991.

·                    Діалогова система проектування мереж телеобробки даних ДІСТЕЛ. – Зовнішторгвидав, 1989.

·                    Впровадження системи автоматизованого проектування галузевої мережі обчислювальних центрів для Міністерства електротехнічної промисловості у 1988 р.

Персональні дані: 1952 року народження, за національністю – росіянка.