Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Наука :: Наукові співробітники

 РЕЗЮМЕ

Данілін Юрій Михайлович, докт. фіз.-мат. наук

Адреса для листування: пр. Перемоги, 37, корп. 35, 03056, Київ, Україна

Тел. (+38 044) 241-87-23

e-mail:

 Професійний досвід:

1996-наст. час:

 провідний науковий співробітник відділу чисельних методів оптимізації Науково-навчального комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Міністерства освіти і науки України і НАН України при НТУУ "КПІ", Київ, Україна

 1966-1996:

 інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Київ, Україна

 1962-1966:

 інженер-конструктор п/я 651

 Освіта та професійне навчання:

1963-1968:

 Московський  Державний Університет ім. М.В. Ломоносова

(механіко-математичний факультет)

 1956-1962:

 Куйбишевський авіаційний інститут

(інженер-механік, літакобудування)

Галузі досліджень та інтересів:

- Обчислювальна і прикладна математика.

- Теорія і чисельні методи оптимізації.

Публікації: загальна кількість - 75, напрямки: теорія і методи розв'язування екстремальних задач, теорія диференціальних рівнянь, розв'язування варіаційних нерівностей.

1. Данилин Ю.М., Пшеничный Б.Н. О дифференцируемости решения системы дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями по начальным значениям // Тр. семинара «Теория оптимальных решений». – Киев: ИК АН УССР, 1968. – №2.

2. Пшеничный Б.Н., Данилин Ю.М. Численные методы в экстремальных задачах – М.: "Наука", 1975. – 319с.

3. Данилин Ю.М. Скорость сходимости методов сопряженных направлений // Кибернетика. – 1977. – №6.

4. Данилин Ю.М. Метод Ньютона с регулировкой шага для вырожденных задач минимизации // ДАН СССР. – 1981. – 259, №3.

5. Данилин Ю.М. Методы квадратичных штрафов на основе линейной аппроксимации // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1989. – 29, №6.

6. Данилин Ю.М. Последовательное квадратичное программирование и модифицированные функции Лагранжа // Кибернетика и системный анализ. – 1994. – №5.

7. Данилин Ю.М., Панин В.М., Шубенкова И.А. Решение выпуклых вариационных неравенств в конечномерных пространствах // Сборник трудов ИПСА, Киев, 1998.

8. Данилин Ю.М. Линеаризация и штрафные функции // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5.

Отримані ступені:

1969 - кандидат фіз.-мат. наук,

1974 - доктор фіз.-мат. наук.

Досягнення: професор, Лауреат Державної премії України.

Персональні дані: рік народження - 1938, м. Київ.