Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Наука :: Наукові співробітники

1. Остапенко Валентин Володимирович

2. Домашня адреса: вул. П. Лумумбы, 23/35, кв.21, 252042 Київ, Україна;

Телефон : (044) 2657435, (044) 241-87-07.

3. З 2000 завідувач відділом, у 1996-2000 - провідний науковий співробітник Інституту прикладного системного аналізу Міністерства освіти і науки і Національної Академії Наук України, у 1975-1996 - аспірант, молодший, старший і провідний науковий співробітник Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної Академії Наук України , С 1996 - професор Міжнародного Соломонового університету.

4. 2000: професор, 1988: доктор наук, 1979: кандидат наук, 1975: закінчив Київський державний університет.

5. Під його керівництвом захищено 6 кандидатів наук, 1 доктор наук.

6. Область наукових інтересів:

 1. Диференціальні ігри і їхні додатки.

 1.1. Загальна теорія диференціальних ігор.

 1.2. Наближені методи розв’язування лінійних і нелінійних ігор.

 1.3. Аналітичні методи розв’язування лінійних ігор.

 1.4. Диференціальні ігри в банаховому просторі .

 1.4. Гри з загаюваним аргументом .

 1.5. Гри з фіксованим і не фіксованим часом закінчення.

 1.6. Гри з термінальною множиною і з термінальною функцією плати.

 1.7. Використання методів теорії диференціальних ігор для задач

 керування рухом води в зрошувальній системі.

 2. Опуклий аналіз.

 2.1. Узагальнений опуклий аналіз, вивчення нових класів опуклості.

 2.2. Вивчення майже опуклих множин і функцій і їхнє використання

 для обгрунтування приблизних методів у диференціальних 

 іграх. 

 2.3. Матрична опуклість і її використання в задачах керування.

 3. Теорія багатозначних відображень.

 3.1. Вивчення напівнеперервності багатозначних відображень у 

 топологічних просторах.

 3.2. Використання напівнеперервності знизу багатозначних відображень 

 диференціальних іграх.

 4. Потоки в мережах.

 4.1. Керування стаціонарними і динамічним потоками в мережах з

 узагальненим законом Кирхгофа.

 4.2. Системи лінійних нерівностей на графах.

 4.3. Моделювання і керування рухом води в каналах

 зрошувальної системи, із використанням ігрових підходів. 

 4.4. Математичні методи розподілу гідроресурса

 між споживачами з урахуванням динаміки споживання.

7. Література. (Має більш 120 наукових публікацій, 2 монографії)

1.     Пшеничный Б.Н., Остапенко В.В. Дифференциальные игры.- Киев: Наукова думка.1992. -260p.

2.     Остапенко В.В., Скопецкий В.В., Финин Г.С. Распределение ресурсов в пространстве и времени. – Киев, Наукова думка, 2003. – 323с.

3.     Грабовой И.П., Остапенко В.В. Интегральные включения в линейной дифференциальной игре с фиксированным временем окончания // Автоматика и телемеханика. - 1993-№4.

4.     Остапенко В.В. Матрично-выпуклые функции // Кибернетика и системный анализ. –1994.– №4.

5.     Остапенко В.В. Матричная выпуклость //Украинский математический журнал.- 1995. – 47, №1.

6.     Остапенко В.В. К вопросу о непрерывности кратных измеримых отображений // Украинский математический журнал. – 1995. - 47, №11.

7.     Остапенко В.В., Павлыгин А.И. Динамические потоки в сетях для обобщенного закона Кирхгофа // Кибернетика и системный анализ.- 1996. - №3.

8.     Остапенко В.В., Павлыгин А.И. Линейные неравенства для обобщенного закона Кирхгофа // Кибернетика и системный анализ.- 1997. - №3.

9.     Остапенко В.В., Грабовой И.П. Линейные дифференциальные игры в банаховом пространстве // Кибернетика и системный анализ.- 1997. -№5.

10. Остапенко В.В., Финин Г.С.. Кратность системы интервалов в задаче распределения ресурсов // Кибернетика и системный анализ. –1998. -№1.

11. Остапенко В.В., Финин Г.С. Оптимизация системы интервалов потребления в задаче распределения ресурсов // Проблемы управления и информатики. – 1998. - №1.

12. Остапенко В.В., Финин Г.С. Применение минимаксного подхода к проектированию  оросительных систем // Автоматика.- 1990. - №6.

13. Ostapenko V.V., Jakovleva A.P. Mathematical questions of modeling and control in water disrtibution problems // Control and Cybernetics - 1991 -20, №4- P.99-111.

8. Народився в 1953, українець, одружений, має одну дитину.