Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Наука :: Основні наукові напрямки

Основними завданнями наукової діяльності Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України є розроблення методологічних засад та математичних методів системного аналізу; проведення прикладних досліджень у галузі системного аналізу та моделювання глобальних проблем; системні дослідження в галузі глобальних змін; аналіз та проектування складних інформаційних систем, здійснення широкомасштабних міжнародних зв‘язків у сфері освіти та науки.

В ННК «ІПСА» працюють такі науково-дослідні підрозділи:

  • відділ математичних методів системного аналізу (завідувач академік НАН України, д.т.н., проф. М.З.Згуровський);
  • відділ прикладного нелінійного аналізу (завідувач чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. В.С.Мельник);
  • відділ чисельних методів оптимізації (завідувач д.ф.-м.н., проф. В.В.Остапенко).

Разом із науковою роботою Інститут здійснює підготовку фахівців за усіма освітянськими та науковими рівнями. До складу Інституту входить кафедра математичних методів системного аналізу (завідувач академік НАН України, д.т.н., проф. М.З.Згуровський).

Основні напрямки освітньої діяльності Інституту:

  • навчання студентів: підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за напрямами "Прикладна математика" та "Комп'ютерні науки" (денна форма);
  • підготовка аспірантів та докторантів (очна та заочна форма);
  • підготовка магістрів на факультеті другої вищої та післядипломної освіти (вечірня та заочна форма);
  • навчання школярів на факультеті довузівської підготовки.

Студенти, аспіранти та докторанти Інституту спеціалізуються в таких галузях, як системний аналіз і управління, системний аналіз в управлінні проектами, системний аналіз фінансових ринків, системний аналіз соціальних процесів, інформаційний менеджмент, інтелектуальні системи прийняття рішень у макроекономіці та бізнесі.

Системний аналіз є науково-методологічним напрямом, який пов‘язаний з прийняттям рішень для складних взаємопов‘язаних процесів різного походження на множині конфліктуючих критеріїв та цілей з метою розв‘язання складних міждисциплінарних проблем. Саме здійснення науково обгрунтованих системних рішень у різних сферах діяльності суспільства тепер вкрай потрібне для здійснення реформ, покращання соціально-економічного становища в Україні, розбудови демократичної української держави.

У 2002 році отримано міжнародну нагороду за кращу наукову роботу з математичного моделювання "Modeling and scientific calculation" фонду "Fondation Rhone Alpes Futur" (Франція).