Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Історія

Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (ІПСА), який функціонує в структурі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" і має IV рівень акредитації, було створено у 1997 році за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міністерства освіти України та кафедри "Математичні методи системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Створення інституту подвійного підпорядкування (Міносвіти і науки України та НАН України) пов'язано з організацією в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, проведенням і координацією науково-технічної та освітньої діяльності в сфері прикладного системного аналізу, сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних наук.

Навчальна діяльність в ІПСА, крім кафедри ММСА, проводиться у філії кафедри ММСА в Міжнародному науково-навчальному центрі ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем (МННЦ) та на кафедрі ЮНЕСКО.

Основними напрямами наукової діяльності ІПСА є:

 • розробка принципів і методів системного аналізу;
 • проведення прикладних досліджень у сфері системного аналізу;
 • аналіз і проектування складних інформаційних систем;
 • прогнозування державних проблем;
 • системні дослідження в сфері глобальних змін;
 • здійснення широкомасштабних міжнародних зв'язків у сфері освіти і науки.
Кафедра математичних методів системного аналізу, що входить до складу Інституту, функціонує в НТУУ «КПІ» з 1988 року. На кафедрі ММСА навчається більше тисячі студентів. Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів здійснюється за двома напрямами:

 • "Прикладна математика"
 • "Комп’ютерні науки"

За першим напрямом сформувалися спеціальності  «Системний аналіз і управління» (спеціалізація «Системний аналіз фінансового ринку») та «Соціальна інформатика» (спеціалізація «Комп’ютерні мережеві технології у соціальній інформатиці»). За напрямом «Комп’ютерні науки» - спеціальність «Інтелектуальні системи прийняття рішень» (спеціалізація «Інтелектуальні системи прийняття рішень у макроекономіці»? «Інтелектуальні системи прийняття рішень у бізнесі», «Комп’ютерна фінансова інженерія»).

До викладання лекцій, проведення практичних занять, керівництва дипломними роботами залучаються досвідчені вчені та педагоги НТУУ «КПІ», Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Інституту математики НАН України, Інституту космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства.

В обладнаних за найсучаснішими принципами комп’ютерних лабораторіях створені всі умови для практичних занять, зокрема для проведення навчальних курсів мереженої академії CISCO з проектування, побудови та адміністрування локальних і глобальних мереж, з ряду напрямків, пов’язаних з аналітичним супроводженням банківської діяльності та ін.

В Інституті працюють факультети

 • довузівської підготовки;
 • курсової підготовки;
 • другої вищої та післядипломної освіти, де здійснюється підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, надання другої вищої освіти, в т.ч. для іноземних громадян.