Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Адміністрація :: Романенко Віктор Демидович

Заступник директора ННК «ИПСА» з навчальної роботи Романенко Віктор Демидович. Доктор технічних наук, професор. Дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи. Лауреат Державної премії України в галузі науки и техніки в склади авторського колективу за цикл монографій по методам системного аналізу и інформаційним технологіям управління процесами и полями. Автор 140 друкованих робіт, в тому числи 2 монографій, 1 підручника «Методи автоматизації прогресивних технологій» и 1 навчального посібника, 19 авторських свідоцтв на винаходи. Спеціаліст в галузі адаптивних систем цифрового керування и системного аналізу процесів и полів з різнотемповими рухами. Приймав безпосередню участь у створені кафедри математичних методів системного аналізу и спеціальностей «Системний аналіз и управління», «Інтелектуальних системи прийняття рішень» и «Соціальна інформатика» у навчально-науковому комплекси «Інститут прикладного системного аналізу».