Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Адміністрація :: Панкратова Наталія Дмитрівна

ПАНКРАТОВА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

Заступник директора з наукової роботи ІПСА

доктор технічних наук, професор

АДРЕС: 03056 Київ, пр. Перемоги 37, НТУУ “КПІ”, Інститут  прикладного системного аналізу; корп.35,

т.сл. 241 9647; факс: 274 3087;

e-mail:

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

·        Заступник директора з наукової роботи Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України “КПІ” Міносвіти і науки України та НАН України (ІПСА);

·        професор кафедри Математичних методів системного аналізу ІПСА;

·        керівник Базового пункту Інституту ЮНЕСКО з Інформаційних Технологій в Освіті.

Після закінчення Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка працювала в Інституті механіки НАН України: інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією; з 1986 року працює в НТУ України “КПІ”: професор кафедри Прикладної математики, професор кафедри Математичних методів системного аналізу ІПСА, заступник директора з наукової роботи ІПСА.

ОСВІТА

Механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доктор технічних наук, професор кафедри математичних методів системного аналізу.

Повні бібліографічні дані наведено у Who’s Who in the World (17th Edition 2000), Who’s Who in Science and Engineering (6th Edition 2001), Інститут механіки им. С.П. Тимошенко (Киев “А.С.К.”, 1998), Жінки-вчені Києва (Київ, 2003).

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основи системного аналізу

Основи чисельних методів

Підготувала 13 кандидатів наук, 1 доктора технічних наук

ГАЛУЗІ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Системний аналіз, інформаційні технології, прикладна математика, прикладна механіка,   інформаційні технології, дистанційна освіта

Відомий фахівць у галузях системного аналізу, інформаційних технологій та механіки деформованого твердого тіла.

В напрямку системного аналізу запропоновано новий підхід до формування концептуальних основ методології системного аналізу і прогнозування ризиків у динаміці управління безпекою складних технічних систем як бази стратегії та апарату системно погодженого рішення задач виявлення,  розпізнавання, прогнозування і мінімізації ризиків позаштатних, критичних, надзвичайних ситуацій, аварій і катастроф у реальному масштабі часу в умовах неповноти, невизначеності, неточності і суперечливості вихідної інформації і при наявності неусувного граничного обмеження часу на цикл формування і реалізації рішень по запобіганню наслідків ситуацій ризику.

Для знаходження раціонального компромісу в системній  задачі концептуальної невизначеності запропоновано загальний підхід і методи  системно погодженого рішення послідовності взаємозалежних задач:  цілеспрямованого раціонального вибору багаторівневої ієрархічної  структури для складної системи по вимогах, запропонованих до об'єкту в цілому; вибору формування множини цільових функцій по емпіричним даним в умовах концептуальної невизначеності; визначення множини Парето з умови раціонального взаємного узгодження множини значень цільових функцій і області їхнього визначення; багатокритеріального вибору раціонального рішення на множині Парето з умови компромісу суперечливих цілей. Це відкриває нові можливості в  знаходженні раціонального компромісу в багатокритеріальных системних задачах концептуального проектування, ситуаційного прогнозування, інноваційного планування.

В напрямку прикладної механіки та прикладної математики  запропонувала в класичній, уточнених та просторовій постановках оригінальні методи чисельного розв’язку деяких класів задач про напружений стан неоднорідних анізотропових багатошарових тонкостінних і товстостінних оболонкових елементів, порожнистих пружних тіл стосовно до елементів конструкцій, що працюють у складних умовах нерівномірних силових та температурних навантажень. Для виконання науково-технічного проекту у 1995 р. отримала Грант Уряду України та Міжнародного наукового фонду (К4Е100).

Розроблено новий підхід до розв’язання задач про вільні і вимушені коливання неоднорідних в’язкопружних механічних систем, що ґрунтується на побудові аналітично-чисельних розв’язків задач динаміки неоднорідних дисипативних механічних систем із пружних тросів, балок, валів, пластин і оболонок з в’язкопружним заповнювачем, які є в загальному випадку елементами фундаментальної матриці розв’язків задач динаміки лінійних дисипативних механічних систем. Застосування підходу дозволяє при створенні нових конструкцій сучасної техніки вибирати раціональні геометричні, фізико-механічні параметри несучих і в’язкопружних шарів конструктивних елементів з метою своєчасного запобігання резонансних і критичних станів механічних систем.

В напрямку дистанційної освіти на основі методології системного аналізу  запропоновано модель та структуру системи дистанційної освіти, шо дозволять здійснити узгодження цілей та налагодити інформаційну взаємодію у системі дистанційної форми освіти. Запропоновано оболонку системи дистанційної освіти, що може ефективно включатися у запропоновану модель у якості її підсистеми.

У зазначених напрямках створено та успішно працює наукова школа.

ПРЕМІЇ, НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ

Лауреат премії ім. В.М. Глушкова

 Заслужений діяч науки і техніки України

 Нагороджена грамотами ЦК КП України, НАН України; пам’ятними медалями України,

 Золотою медаллю Польщі.

 Дійсний член Міжнародної Академії Наук Вищої Школи

 Дійсний член Нью-Йоркської Академії Наук

 Дійсний член Польської Академії Наук

 ГРОМАДСЬКА РОБОТА

Член Українського Національного Комітету з теоретичної та прикладної механіці

Член Експертної Комісії ВАК України

Член Спеціалізованої докторської ради НТУУ “КПІ”

Член Комітету із Системного аналізу при Президії НАН України

Член координаційної науково-технічної ради ДНТП

Керівник секції  “Прикладний системний аналіз” кафедри ЮНЕСКО НТУ України “КПІ”

Керівник Базового пункту Інституту ЮНЕСКО з Інформаційних Технологій в Освіті

 Заступник головного редактора журналу “Системні дослідження та інформаційні технології”

 ЗАХОПЛЕННЯ

 Музика, шахи, мистецтво

  ПУБЛІКАЦІЇ
    

Всього більш 250 наукових публікацій, з них 7 монографій, 14 учбово-методичних      робіт, 11 проблемно-орієнтованих обчислювальних комплексів та пакетів прикладних програм.