Eng | Rus | Ukr
Учбовий план
14.01.2010
Навчальний план включає чотири великих цикли дисциплін: Цикл 1. "Інформаційні комп`ютерні технології" складають такі основні дисциплини:
 1. схемотехніка;
 2. обчислювальні системи;
 3. системне програмування та операційні системи;
 4. комп`ютерні мережи;
 5. основи програмування;
 6. сучасні технології програмування;
 7. об`єктно-орієнтоване програмування;
 8. комп`ютерні інформаційні технології для банків і бірж;
 9. бази даніх і інформаційні системи;
 10. розподілені інформаційні системи;
 11. системи захисту інформації в комп`ютерних системах;
 12. програмне забеспечення комп`ютерних мереж;
 13. проєктування інформаційних технологій та систем.
Цикл 2. "Методи та системи прийняття рішень":
 1. теорія керування динамічними процесами;
 2. математичні методи прийняття рішень;
 3. системи підтримки прийняття рішень;
 4. основи системного аналізу;
 5. системний аналіз фінансового ринку;
 6. системи штучного інтелекту;
 7. дослідження операцій;
 8. чисельні методи;
 9. нечіткі моделі і методи в інтелектуальних системах.
Цикл 3. "Економіка та фінанси":
 1. менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 2. фінанси (гроши та кредити, фінанси підприємств та ін.);
 3. банківська справа;
 4. фінансовий менеджмент;
 5. бухгалтерський облік.
Цикл 4. "Математична економіка":
 1. мікроекономіка;
 2. макроекономічні системи;
 3. управління інвестиціями та інноваціями;
 4. статистичний аналіз і прогнозування економічних процесів;
 5. моделювання економічних систем;
 6. основи економетрики;
 7. економічний аналіз у фінансах, бізнесі та менеджменті;
 8. фінансова енженерія;
 9. кейс методи в економіці табізнесі;
 10. основи страхування і ризику в бізнесі.
Цикл 1 орієнтований на формування комп`ютерної освіти та професійних навичок практичної роботи.
Цикл 2 передбачає підготовку в галузі аналізу, прогнозу та прийняття рішень в складних ситуаціях з використанням інформаційних комп`ютерних технологій.
Цикл 3 орієнтований на формування сучасної освіти в галузі економіки та фінансів.
Цикл 4. В цьому циклі знання отримані в циклах 1,2,3 використовуються як базові для формування сучасного професіонала в галузі економіки та фінансів.

Ці цикли базуються на відпрацьованій та перевіреній практикою методиці комплексної теоретичної та практичної підготовки кількох тисяч висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють як в Україні так і за її межами. ННК "ІПСА" має високорозвинену сучасну лабароторну базу для проведення навчальних занять, зокрема, спеціалізовані комп`ютерні класи, об`єднанні в локальні обчислювальні мережі, створено і функціонує вузол світовоі мережі INTERNET, через який буде організовано дистанційне навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, розроблених провідними вченими ННК "ІПСА". Всі студенти, які навчатимуться у ННК "ІПСА", матимуть можливість роботи у світовій мережі INTERNET в режимі on-line. Особливість навчання у ННК "ІПСА" полягає ще й у тому, що разом із фундаментальними знаннями, орієнтованими на підготовку висококваліфікованих магістрів-дослідників, здатних до творчої роботи, в процесі навчання студенти за вибором мають можливості оволодіти знаннями та практичними навичками у сфері новітніх інформаційних технологій, що мають значний попит на сучасному ринку праці.
 
     
  Copyright © 2002-2009