ІПСА Абітурієнту
Абітурієнту
Абітурієнту PDF Друк e-mail
Абітурієнту
Написав Administrator   
Середа, 03 березня 2010, 11:59

Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

в структурі Національного технічного університету України "КПІ"

Факультет другої вищої та післядипломної освіти

 

Форма навчання

Термін навчання

Вартість навчання

 

Проводить навчання за спеціальностями:

8.080404 - "Інтелектуальні ситеми прийняття рішень"
8.080402 - "Інформаційні технології проектування"
8.080203 - "Системний аналіз та управління"
8.000007 - "Адміністративний менеджмент"

 

Форма навчання: заочно-вечірня

Навчання відбувається на контрактній основі

Вартість навчання зараз уточнюється (буде у межах 8000-8500 грн. на рік)

Набір проводиться до 9 жовтня 2010 року

Термін навчання: 2 роки в магістратурі спеціальності "Адміністративний менеджмент", або 1 рік в бакалавраті та 1,5 років в магістратурі на інших спеціальностях

 

 • Випускники-магістри можуть працювати за такими кваліфікаціями:
 • системний аналітик;
 • економіст;
 • фахівець комп'ютерних систем;
 • інженер-програміст;
 • менеджер зі стратегічного управління корпораціями по сталому розвитку;
 • експерт з проблем сталого розвитку;
 • адміністратор баз та банків даних;
 • проектувальник інформаційно-комп'ютерних систем в економіці і бізнесі;
 • аналітик фінансових ринків;
 • розробник експертних систем та систем підтримки прийняття рішень в економічно-фінансовій сфері;

 

 1. Для вступу необхідно подати наступні документи:
 2. Диплом та додаток до диплому (копії завірені нотаріусом)
 3. Паспорт (копія 1, 2, 11 стороінки)
 4. Копія ідентифікаційного коду
 5. Медична довідка 0-86у (якщо Ви - студент НТУУ "КПІ", то довідку здавати не потрібно - необхідно принести довідку з деканату про підтвердження факту того, що Ви є студентом НТУУ "КПІ")
 6. Чотири фотографії 3х4

 

Контактна інформація:

Телефон: 406-83-93
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Адреса: 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ "КПІ" ННК "ІПСА" факультет другої вищої та післядипломної освіти, корпус №14, кімн. 54
 
Навчальний план PDF Друк e-mail
Абітурієнту
Написав Administrator   
Середа, 03 березня 2010, 12:05

Навчальний план включає чотири великих цикли дисциплін:

Цикл 1. "Інформаційні комп`ютерні технології" складають такі основні дисциплини:

 1. схемотехніка;
 2. обчислювальні системи;
 3. системне програмування та операційні системи;
 4. комп`ютерні мережи;
 5. основи програмування;
 6. сучасні технології програмування;
 7. об`єктно-орієнтоване програмування;
 8. комп`ютерні інформаційні технології для банків і бірж;
 9. бази даніх і інформаційні системи;
 10. розподілені інформаційні системи;
 11. системи захисту інформації в комп`ютерних системах;
 12. програмне забеспечення комп`ютерних мереж;
 13. проєктування інформаційних технологій та систем.

Цикл 2. "Методи та системи прийняття рішень":

 1. теорія керування динамічними процесами;
 2. математичні методи прийняття рішень;
 3. системи підтримки прийняття рішень;
 4. основи системного аналізу;
 5. системний аналіз фінансового ринку;
 6. системи штучного інтелекту;
 7. дослідження операцій;
 8. чисельні методи;
 9. нечіткі моделі і методи в інтелектуальних системах.

Цикл 3. "Економіка та фінанси":

 1. менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 2. фінанси (гроши та кредити, фінанси підприємств та ін.);
 3. банківська справа;
 4. фінансовий менеджмент;
 5. бухгалтерський облік.

Цикл 4. "Математична економіка":

 1. мікроекономіка;
 2. макроекономічні системи;
 3. управління інвестиціями та інноваціями;
 4. статистичний аналіз і прогнозування економічних процесів;
 5. моделювання економічних систем;
 6. основи економетрики;
 7. економічний аналіз у фінансах, бізнесі та менеджменті;
 8. фінансова енженерія;
 9. кейс методи в економіці табізнесі;
 10. основи страхування і ризику в бізнесі.

Цикл 1 орієнтований на формування комп`ютерної освіти та професійних навичок практичної роботи.
Цикл 2 передбачає підготовку в галузі аналізу, прогнозу та прийняття рішень в складних ситуаціях з використанням інформаційних комп`ютерних технологій.
Цикл 3 орієнтований на формування сучасної освіти в галузі економіки та фінансів.
Цикл 4. В цьому циклі знання отримані в циклах 1,2,3 використовуються як базові для формування сучасного професіонала в галузі економіки та фінансів.

 
Спеціальності PDF Друк e-mail
Абітурієнту
Написав Administrator   
Середа, 03 березня 2010, 12:14

На факультеті другої вищої та післядипломної освіти відбувається навчання за чьотирма спеціальностями:8.080404 "Інтелектуальні системи прийняття рішень"

Випускники спеціальності "Інтелектуальні системи прийняття рішень" працюють у державних і комерційних фірмах, банках і на біржах, у науково-дослідних і проектних інститутах як провідні спеціалісти з розробки комп’ютерних систем прийняття рішень у напрямках:

 • розробка інформаційних технологій та автоматизованих інформаційних систем для економічних і фінансових процесів;
 • розробка систем моделей та методів аналізу, прогнозування і оптимізації макроекономічних систем;
 • розробка систем підтримки прийняття рішень у мікро- та макроекономічних системах (банках, біржах, страхових компаніях, інших об’єктах ринкової економіки);
 • проектування баз даних та знань для інтелектуальних систем;
 • розробка і налагодження експертних систем та супроводження програмних продуктів у складі автоматизованих інформаційних систем;
 • проведення математичного моделювання та статистичного аналізу економічних процесів і складних проектів;
 • розробка прикладних програм для систематизації статистичних даних, обчислення економічних показників, проведення фінансових операцій;
 • розробка інформаційних технологій по виконанню інвестиційних, інноваційних, організаційних, економічних і соціальних проектів;
 • розробка інформаційних технологій по управлінню змістом, вартістю, якістю проектів та управлінню людськими ресурсами, комунікаціями, ризиками, контрактами і закупками при реалізації проектів;
 • розробка інтелектуальних систем прийняття рішень у менеджменті проектів (Intelligence Decision Support System of Project Management).

На початок сторінки

8.080402 "Інформаційні технології проектування"

Змістом спеціальності є створення і застосування сучасних інформаційних технологій проектування, програмування, математичного моделювання, експертних систем, графічних та текстових процесорів, баз даних та знань, комп'ютерних мереж, мультимедіа та Інтернет застосувань в різних галузях діяльності людини.
Об'єктами діяльності фахівця можуть бути:

 • Комп’ютерне проектування в інформаційному середовищі Internet інженерних об’єктів і соціально-економічних систем, автоматизоване проектування Великих Інтегральних Схем (ВІС).
 • Комплексний аналіз потреб інформаційної підтримки виробничої і комерційної діяльності підприємств, організацій та установ, забезпечення захисту комп`ютерної інформації; втілення мультимедіа технологій в інформаційне забезпечення організації.
 • Проектування інтегрованих багатопротокольних локальних і глобальних комп`ютерних мереж.
 • Організація мережевої підтримки колективної праці користувачів, підтримка бізнесу через Internet.
 • Виконання функцій адміністратора локальної мережі або комунікаційного центру провайдера Інтернет.
  • системи автоматизованого проектування в електроніці;
  • сучасний інструментарій програмування;
  • математичні моделі об'єктів та процесів комп’ютеризації;
  • CASE системи проектування програмного забезпечення; робочі місця програмістів та користувачів, пристрої відображення інформації;
  • інтерфейси користувача з програмними системами, програмні інтерфейси;
  • комп'ютерні мережі, засоби телекомунікаційної підтримки робочих місць;
  • соціально-економічні та менеджерські системи підтримки фінансово-банківської діяльності; контролю та управління товарним і грошовим обігом; інформаційного забезпечення автоматизованих офісів;
  • комп'ютерні навчальні системи, системи дистанційного навчання.
  • інформаційні мультимедіа системи;
  • інформаційні технології Інтернет/Інтранет.

На початок сторінки

8.080203 "Системний аналіз і управління"

Випускники спеціальності "Системний аналіз і управління" працюють в установах НАН України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, у банках, комерційних фірмах, на підприємствах різних галузей. Вони спроможні системно підходити до розв’язання задач дослідження, аналізу, прогнозування, управління та проектування складних процесів у сучасних макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних, фінансових системах безперервного або дискретного характеру у напрямках:

 • математичний опис і системний аналіз фізичних і технічних систем та об’єктів;
 • дослідження та математичне моделювання об’єктів і процесів;
 • проектування баз даних та знань для комп’ютеризованих систем управління складними об’єктами автоматизації;
 • проектування комп’ютеризованих систем управління технічними і технологічними об’єктами;
 • створення комп’ютерних інформаційних технологій для банків і бірж, фінансових органів різних рівнів з прогнозування і управління процесами фінансового ринку;
 • проведення системного аналізу об’єкта управління в умовах обстеження об’єкта автоматизації за допомогою об’єктних, функціональних, динамічних моделей з використанням методів об’єктно-орієнтованого аналізу предметного середовища;
 • моделювання економіки перехідного періоду;
 • проведення системного аналізу механізмів взаємодії фінансового ринку і ринку реальних товарів;
 • створення людино-машинних систем прийняття рішень на основі системного аналізу ринку капіталу, грошового ринку, ринку цінних паперів і міжнародних фінансів;
 • системне відображення економічних і фінансових процесів у конфліктних ситуаціях, при ситуаційних і природних багатофакторних невизначеностях, при розв’язанні неформалізованих задач в умовах багатофакторного ризику.

На початок сторінки

8.000007 "Адміністративний менеджмент"

Головною метою об’єднаної програми навчання магістрів/кандидатів наук (докторів філософії) в галузі сталого розвитку та державного управління в глобальному і регіональному контекстах є підготовка менеджерів вищого рівня та системних аналітиків, спроможних приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення на державному та муніципальному рівнях, на рівні управління великими компаніями та підприємствами, спрямовані на сталий розвиток окремо взятого регіону з урахуванням глобальних процесів.
Програма забезпечує отримання теоретичних знань та методологічних моделей як інструментарію для практиків, науковців, інженерів, а також магістрантів, які мають за мету продовжити освіту, щоб отримати більш високий кваліфікаційний і науковий рівень кандидата наук (доктора філософії). Для цього, в рамках магістерської програми передбачені необхідні блоки (курси, дослідження), які спрямовані на освітньо наукову кандидатську програму (програму доктора філософії). Студенти, які успішно проходять підготовку за магістерської програмою і бажають продовжити навчання та виконання досліджень автоматично зараховуються до аспірантури (на програму доктора філософії).
Таким чином, ще одною метою студентів, що навчаються за цією програмою, є підготовка до наступного освітнього етапу - захисту кандидатської дисертації (дисертації доктора філософії) після обов'язкового захисту дисертації магістра з адміністративного менеджменту.

Знання та навички магістра після закінчення запропонованої Програми, дозволять йому обіймати наступні орієнтовані посади:

 • наукового співробітника з системної аналітики, екологічної безпеки та соціальної філософії сталого розвитку;
 • системного аналітика з проблем сталого розвитку в органах управління містом, регіоном, областю, країною;
 • консультанта та експерта з менеджменту сталого розвитку в адміністраціях різних рівнів;
 • менеджера та адміністратора з сталого розвитку великих компаній, підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • експерта з сталого розвитку в сфері зовнішньоекономічних зв’язків.

На початок сторінки

 


Банер
© 2010 Institute for applied system analysis. Всі права захищено.
 

Реклама

Банер