ІПСА Про факультет
Про факультет PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 03 березня 2010, 11:39


Навчально-науковий комплекс « Інститут прикладного системного аналізу » Міністерства освіти та науки України і Національної академії наук України, котрий діє в структурі Національного технічного університета України « Київський політехнічний інститут » (IV рівень акредитації), створено у 1997 р. Постановою Кабінета Міністрів України на базі Науково-дослідницького інституту прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти України й кафедри математичних методів системного аналізу НТУУ "КПІ".

Навчальні програми та організація навчального процесу ННК « ІПСА » орієнтовані на теоретичну та практичну підготовку фахівців для вирішення сучасними методами інформаційно-комп'ютерних технологій актуальних задач для прийняття ефективних оперативних та стратегічних рішень в галузях практичної економіки та бізнесі, менеджменті та маркетингу, управлінні фінансовою, банківською і страховою діяльністю в умовах неповноти інформації та з урахуванням ризиків.

ННК « ІПСА » має високорозвинену сучасну лабораторну базу для проведення навчальних занять, зокрема, спеціалізовані комп'ютерні класи, об'єднані в локальні обчислювальні мережі, створено і функціонує вузол світової мережі INTERNET, через який буде організовано дистанційне навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, розроблених провідними вченими ННК « ІПСА ».

Особливість навчання у ННК « ІПСА » полягає ще й у тому, що разом із фундаментальними знаннями, орієнтованими на підготовку висококваліфікованих магістрів-дослідників, здатних до творчої роботи в процесі навчання студенти за вибором мають можливості оволодіти знаннями та практичними навичками у сфері новітніх інформаційних технологій, що мають значний попит на сучасному ринку праці.

Учбові плани та навчальні програми ННК « ІПСА » відповідають найкращим міжнародним і вітчизняним планам підготовки магістрів, затвердженим міжнародними центрами акредитації.