ИПСА Абитуриенту
Абитуриенту
Абитуриенту PDF Печать E-mail
Абитуриенту
Автор: Administrator   
03.03.2010 11:59

Отдел второго высшего и последипломного образования

Учебно-научный комплекс "Институт прикладного системного анализа"

Национального технического университета Украины "КПИ"

 

Проводит обучение по специальностям:

8.05010104 - "Системы искусственного интеллекта" (Преподаются дисциплины SAP)
8.05010102 - "Информационные технологии проектирования"
8.04030301 - "Системный анализ и управление" (Преподаются дисциплины SAP)
8.18010013 - "Управление проектами"
Подробнее...
 
Матеріали для підготовки до вступних іспитів в магістратуру Печать E-mail
Автор: Деканат   
16.07.2015 11:56
There are no translations available.

За наведеними нижче посиланнями, можна завантажити матеріали для підготовки до вступних іспитів в магістратуру.

Екзаменаційні питання з дисципліни "Іноземна мова" для всіх спеціальностей.

Програма вступних іспитів в магістратуру за спеціальністю - "Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами".

Екзаменаційні питання для вступу до магістратури спеціальності "Системи штучного інтелекту" (на спеціальність "Системний аналіз та управління" набір не проводиться):

Екзаменаційні питання з дисципліни "Чисельні методи".

Екзаменаційні питання з дисципліни "Бази даних та системи керування базами даних".

Екзаменаційні питання з дисципліни "Дослідження операцій/Методи оптимізації".

 
Порядок прийому та навчання у Відділення другої вищої та післядипломної освіти ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ" Печать E-mail
Автор: Деканат   
16.07.2015 11:13
There are no translations available.

1. Порядок прийому та навчання у Відділенні здійснюється відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ»» на підставі «Угоди про спільну навчальну, наукову та господарську діяльність між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») та Навчально-науковим комплексом «Інститут прикладного системного аналізу» (ННК «ІПСА») при НТУУ «КПІ» Міністерства освіти та науки України та Національної академії наук України» затвердженого Міністерством освіти та науки України 21.03.2001.

2. Спеціальності за якими здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів на факультеті створюються та навчальний процес за ними відбувається відповідно до ліцензій інституту.

3. Навчання у Відділенні може бути паралельним основному місцю навчання та післядипломним. Навчання може провадитися стаціонарно, заочно, дистанційно та екстерном.

4. Навчання у Відділенні відбувається на контрактній основі. Договір (Контракт) про навчання певної особи укладається між інститутом та фізичною особою (чи юридичною особою, що представляє студента).

5. Для вступу на навчання у Відділенні необхідно:

5.1. Подати наступні документи:

-копію паспорта громадянина України;

-копію довідки про ідентифікаційний код платника податків;

-4 фотокартки розміром 3х4;

-дійсну медичну довідку 0-86о (якщо особа є на момент вступу студентом НТУУ «КПІ»

- довідку з деканату про підтвердження факту, що особа є студентом НТУУ «КПІ»);

-копії дипломів та додатків до дипломів про вищу освіту особи. У разі, якщо у особи відсутній диплом про вищу освіту, вона повинна надати копію особової картки студента та пред’явити для звірки оригінали цих документів.

Після звірки методист факультету підписує копії документів про навчання та ставить на них штамп інституту.

5.2. Абітурієнт повинен з’явитися в зазначений термін на вступні випробування.

6. Після позитивного рішення приймальної комісії відділення про зарахування абітурієнта на навчання у Відділенні, абітурієнт підписує Договір з інститутом, на підставі якого видається наказ по інституту про зарахування на навчання зазначеного абітурієнта.

7. Після зарахування особи на навчання у Відділенні, її навчання проходить таким чином:

7.1. Якщо особа має диплом освітньо-кваліфікаційного рівня за суміжною спеціальністю, то вона зараховується на навчання в бакалаврат відповідної спеціальності відділення та виконує типовий навчальний план.

7.2. Коли особа, що навчається у Відділенні, має в офіційних документах про вищу освіту (дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра) або у особистій картці студента, що зберігається в деканаті за основним місцем навчання, відмітки про прослуховування курсів дисциплін, що викладаються у Відділенні, та кількість годин та кредитів не є меншою за відповідні кількості годин та кредитів, що виділяються під дисципліни відділення , та про атестацію по відповідним курсам з оцінкою не нижче Е-задовільно (чи «зараховано», якщо мова йде про залік), керівництво приймає окреме рішення по строку навчання для даної особи у Відділенні, необхідному для виконання навчальних планів по спеціальності.

8. Типові строки навчання У відділенні є наступними:

8.1. бакалаврат – 2 роки;

8.2. магістратура – 2 роки.

9. В результаті навчання у Відділенні, студент отримує:

9.1. У випадку виконання навчального плану бакалавра за обраною спеціальністю – диплом бакалавра ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» за відповідною спеціальністю.

9.2. У випадку виконання навчального плану магістра за обраною спеціальністю – диплом магістра ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» за відповідною спеціальністю.

10. Після завершення навчання у Відділенні за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем студент відраховується з інституту.

Студент може бути відрахованим з відділення також:

-за невиконання або неналежне виконання Договору про навчання;

-за невиконання навчального плану;

-за ініціативою студента.

11. Поновлення студентів після відрахування відбувається індивідуально на підставі рішення керівництва факультету та на строки необхідні для виконання вимог навчальних планів по спеціальностям (але не менш одного семестру), на яких особа бажає поновити навчання.

Порядок прийому та навчання у Відділенні (завантажити)