Спеціальності Друк
Абітурієнту
Написав Деканат   
Середа, 03 березня 2010, 12:14

На факультеті другої вищої та післядипломної освіти відбувається навчання за чьотирма спеціальностями:


8.05010104 "Cистеми штучного інтелекту"

Студенти спеціальності "Системи штучного інтелекту" вивчають:

 • Мови об'єктно-орієнтованого програмування (C++, Java, C#);
 • Сучасні технології програмування;
 • Нейронні мережі та нечіткі нейронні мережі. Їх застосування в різних областях діяльності (економіка та фінансова сфера, медицина і т.д.);
 • Баєсовські мережі та їх практичне застосування;
 • Особливості побудови мультиагентних систем та агентно-орієнтований підхід до програмування;
 • Методики розпізнавання образів;
 • Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining, Visual Mining, Text Mining);
 • Методики розробки експертних систем;
 • Робототехніку;
 • Комп'ютерні мережі та інтелектуальні комп'ютерні мережі;
 • Сучачні методи прогнозування. Прогнозування в економіці та фінансовій сфері;
 • Підходи до побудови систем підтримки прийняття рішень;
 • Математичне моделювання та аналіз екномічних процесів і складних проектів.

Випускники спеціальності можуть працювати:

 • Програмістами;
 • Системними адміністраторами;
 • Адміністраторами баз даних та баз знань;
 • Логістами;
 • Спеціалістами в галузі розпізнавання образів;
 • Спеціалістами в галузі інтелектуального аналізу даних та знань;
 • Спеціалістами в галузі робототехніки;
 • Фінансовими аналітиками;
 • Ризик-аналітиками;
 • Розробниками інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень;
 • Розробниками експертних систем.

  На початок сторінки

  8.05010102 "Інформаційні технології проектування"

  Змістом спеціальності є створення і застосування сучасних інформаційних технологій проектування, програмування, математичного моделювання, експертних систем, графічних та текстових процесорів, баз даних та знань, комп'ютерних мереж, мультимедіа та Інтернет застосувань в різних галузях діяльності людини.
  Об'єктами діяльності фахівця можуть бути:

  • Комп’ютерне проектування в інформаційному середовищі Internet інженерних об’єктів і соціально-економічних систем, автоматизоване проектування Великих Інтегральних Схем (ВІС).
  • Комплексний аналіз потреб інформаційної підтримки виробничої і комерційної діяльності підприємств, організацій та установ, забезпечення захисту комп`ютерної інформації; втілення мультимедіа технологій в інформаційне забезпечення організації.
  • Проектування інтегрованих багатопротокольних локальних і глобальних комп`ютерних мереж.
  • Організація мережевої підтримки колективної праці користувачів, підтримка бізнесу через Internet.
  • Виконання функцій адміністратора локальної мережі або комунікаційного центру провайдера Інтернет.
   • системи автоматизованого проектування в електроніці;
   • сучасний інструментарій програмування;
   • математичні моделі об'єктів та процесів комп’ютеризації;
   • CASE системи проектування програмного забезпечення; робочі місця програмістів та користувачів, пристрої відображення інформації;
   • інтерфейси користувача з програмними системами, програмні інтерфейси;
   • комп'ютерні мережі, засоби телекомунікаційної підтримки робочих місць;
   • соціально-економічні та менеджерські системи підтримки фінансово-банківської діяльності; контролю та управління товарним і грошовим обігом; інформаційного забезпечення автоматизованих офісів;
   • комп'ютерні навчальні системи, системи дистанційного навчання.
   • інформаційні мультимедіа системи;
   • інформаційні технології Інтернет/Інтранет.

  На початок сторінки

  8.04030301 "Системний аналіз і управління"

  Випускники спеціальності "Системний аналіз і управління" працюють в установах НАН України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, у банках, комерційних фірмах, на підприємствах різних галузей. Вони спроможні системно підходити до розв’язання задач дослідження, аналізу, прогнозування, управління та проектування складних процесів у сучасних макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних, фінансових системах безперервного або дискретного характеру у напрямках:

  • математичний опис і системний аналіз фізичних і технічних систем та об’єктів;
  • дослідження та математичне моделювання об’єктів і процесів;
  • проектування баз даних та знань для комп’ютеризованих систем управління складними об’єктами автоматизації;
  • проектування комп’ютеризованих систем управління технічними і технологічними об’єктами;
  • створення комп’ютерних інформаційних технологій для банків і бірж, фінансових органів різних рівнів з прогнозування і управління процесами фінансового ринку;
  • проведення системного аналізу об’єкта управління в умовах обстеження об’єкта автоматизації за допомогою об’єктних, функціональних, динамічних моделей з використанням методів об’єктно-орієнтованого аналізу предметного середовища;
  • моделювання економіки перехідного періоду;
  • проведення системного аналізу механізмів взаємодії фінансового ринку і ринку реальних товарів;
  • створення людино-машинних систем прийняття рішень на основі системного аналізу ринку капіталу, грошового ринку, ринку цінних паперів і міжнародних фінансів;
  • системне відображення економічних і фінансових процесів у конфліктних ситуаціях, при ситуаційних і природних багатофакторних невизначеностях, при розв’язанні неформалізованих задач в умовах багатофакторного ризику.

  На початок сторінки