Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Студенти :: Конференції

П'ята міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

"Системний аналіз та інформаційні технології"

Київ, 30 червня - 2 липня 2003 року

Організатори конференції

Національна академія наук України

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Інститут прикладного системного аналізу Міністерства освіти та науки України та Національної академії наук України

Наукове товариство студентів та аспірантів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Наукове товариство студентів та аспірантів Інституту прикладного системного аналізу

Тематика конференції

Секція 1.Системний аналіз інформаційних систем та технологій
· Прикладні та теоретичні методи і проблеми розв'язання задач системного аналізу
· Математичні методи, моделі та технології дослідження складних систем
· Проблеми прийняття рішень в економічних, технічних, екологічних та соціальних системах
· Фундаментальні методи аналізу складних об'єктів і процесів

Секція 2.Сучасні прогресивні технології в інформаційному суспільстві
· Інформаційні технології в освіті
· Електронна комерція
· Інформаційна безпека та захист інформації
· Телекомунікаційні технології
· Бази даних та знань
· Операційні системи та середовища


Програмний комітет

Голова

Згуровський М.З., акад. НАН України, Україна, Київ

Заступник голови

Панкратова Н.Д., д.т.н., проф., Україна, Київ

Члени комітету

Бідюк П.І., д.т.н., проф., Україна, Київ
Гвішиані А.Д., д.т.н., проф., Росія, Москва
Зайченко Ю.П., д.т.н., проф., Україна, Київ
Коробко І.В., к.т.н., доц., Україна, Київ
Подладчиков В.М., д.т.н., проф., Україна, Київ
Романенко В.Д., д.т.н., проф., Україна, Київ

Організаційний комітет

Голова

Панкратова Н.Д., д.т.н., проф., Україна, Київ

Вчений секретар

Члени оргкомітету

Бенатов Д.Е., аспірант, Україна, Київ
Бойко Л.А., студентка, Україна, Київ
Давидова О.В., студентка, Україна, Київ
Єфремов К.В., бакалавр, Україна, Київ
Кебкал О.Г., аспірант, Україна, Київ
 Марчевська О.М., студентка, Україна, Київ
Стебліна Н.В., студентка, Україна, Київ
Франко А.К., студент, Україна, Київ


Важливі дати

Прийом заявок та тез доповідей - 16.05.03
Повідомлення про прийняття - 20.05.03
Пересилання організаційного внеску - 23.05.03

Правила реєстрації

Будь ласка, надішліть заяву та тези доповідей для участі у конференції не пізніше 16 травня 2003 року. Заява учасника повинна включати ПІБ, назву доповіді, рід занять, освіту, місце навчання/роботи, поштову адресу, телефон, факс, e-mail, перелік необхідних для виступу технічних засобів.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей повинні бути не більш як дві сторінки формату А4. Набираються у редакторі Microsoft Word в форматі Rich Text Format(RTF). Подаються на дискеті 3.5" або електронною поштою. Поля праворуч та зверху - 15 мм, ліворуч та знизу - 30 мм. Шрифт Times New Roman 12. Заголовок доповіді вирівнюється по центру і друкується подвійним інтервалом. Заголовок складається з назви доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом), прізвищ та ініціалів авторів (через кому напівжирним шрифтом), назви університету чи інституту. Текст тез друкується з абзацу в 1 см полуторним інтервалом. Текст тез може містити малюнки та формули в форматі об'єктів Microsoft Equation 3.0.

Кращі з представлених на конференції доповідей в повному обсязі будуть опубліковані в журналі "Системний аналіз та інформаційні технології".

Заяви на участь у конференції та тези доповідей приймаються на адресу: Україна, 03056, м. Київ,
пр. Перемоги 37, корп.№1, к.171-А, НТСА НТУУ "КПІ", або електронною поштою на адресу .

Голова НТСА ІПСА Пінчук Д.А.

Тел./факс: +380(44) 241-97-00
Web: http://www.ntsa.org.ua/, http://welcome.to/nnkipsa

Організаційний внесок
  • 15 грн для учасників з НТУУ "КПІ"
  • 40 грн для учасників з України
  • 20 EUR для учасників з країн СНД
  • 35 EUR для учасників з інших країн

Організаційний внесок включає в себе вартість програмних матеріалів, збірки тез доповідей учасників конференції, оплату культурної програми.

Організаційний внесок переcилати поштовим переказом на ім'я Пінчука Дмитра Анатолійовича за адресою:
04213, м. Київ, а/с 17 (сімнадцять). Обов'язково з поміткою "САІТ-2003" та вказавши своє прізвище та ініціали.

Контакти

Україна, 03056, м. Київ,
пр. Перемоги 37, корпус №1, к.171-А,
НТСА НТУУ "КПІ", тел./факс. +380(44) 241-97-00
голова НТСА ІПСА Пінчук Д.А.
E-mail: