Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Студенти :: Студентська рада

Потенціал студентської молоді величезний і, без сумнівів, його необхідно ефективно використовувати.

Діяльність органів самоврядування не залежить від політичних партій і рухів. Як неполітичні за своєю суттю органи студентського самоврядування активно налагоджують контакти з молодіжними організаціями України, не втручаючись у політичні акції, беруть активну участь в молодіжному житті країни.

Головними завданнями студентського самоврядування є:

·        Забезпечення виконання студентською молоддю своїх обов’язків як громадян і студентів; сприяння та удосконалення навчальної, наукової і творчої діяльності студентів;

·        Створення необхідних соціально-побутових умов для студентів;

·        Працевлаштування студентів: сприяння і організація;

·        Соціальний захист прав та інтересів студентів;

·        Створення за узгодженням з адміністрацією (ректоратом) різноманітних гуртків, об’єднань, клубів за інтересами і організація дозвілля та відпочинку студентів;

·        Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, куріння та ін.;

·        Співробітництво з органами студентського самоврядування і молодіжними організаціями інших навчальних закладів України і за кордоном;

·        Участь у вирішенні питань охорони громадського правопорядку на території і в приміщеннях навчальних закладів;

·        Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

·        Проведення соціологічних досліджень;

·        Захист законних прав та інтересів студентів в органах державної влади та управління;

·        Виховання патріотизму, потреби дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм;

·        Проведення господарської діяльності, направленої на створення додаткових робочих місць для студентів;

Самоврядування поліпшує соціально-психологічний клімат у студентському середовищі. Але необхідно більше приділяти уваги питанням залучення до керівництва органів самоврядування здібних організаторів, яких підтримує студентство.

Продовження процесу демократизації управління навчальними закладами вимагає розвиток студентського самоврядування в напрямку освіти, науки, побуту, відпочинку, дозвілля, роботи. Навчальні заклади для студентів повинні стати не тільки школою знань, а і школою життя – виробничого, культурного, духовного.

Широкий розвиток студентського самоврядування сьогодні виступає однією з основних умов підвищення якості і підготовки спеціалістів, виховання соціально-активних кадрів, здатних творчо, ініціативно вирішувати складні питання на шляху становлення України.

Cтудентська рада є вищим виборним представницьким органом студентського самоврядування у найбільшому вищому навчальному закладі нашої країни – Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут”.

Система студентського самоврядування у НТУУ „КПІ” має таку структуру:

·        Академічна група (обирає старосту групи);

·        Студентська рада факультету/ інституту (складається з старост академічних груп, обирає голову Студентської ради факультету/інституту);

·        Студентська рада університету (складається з голів Студентських рад факультетів/ інститутів університету та представників студентських організацій університету, обирає голову Студентської ради університету, а також формує студентську фракцію Вченої ради університету у кількості 10% від загальної кількості ВР).

Одже, ми спробували розповісти про студентське самоврядування в цілому. Зараз ми хочемо познайомити Вас із Студентською радою ННК “ІПСА”.

Основна мета Студентської ради ННК „ІПСА” – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.

Студентська рада ННК „ІПСА”

-           забезпечує захист прав та інтересів студентів ННК „ІПСА”, сприяння задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

-           сприяє та допомагає адміністрації ННК „ІПСА” в організації навчально-виховної роботи;

-           сприяє та допомагає адміністрації студмістечка в організації побуту студентів ННК „ІПСА” у гуртожитках студмістечка;

-           координує діяльність старост академічних груп ННК „ІПСА”;

-           здійснює контроль за дотриманням студентами ННК „ІПСА” дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

-           сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності: науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

-           організовує дозвілля та відпочинок студентів ННК „ІПСА”, проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні інституту тощо;

-           бере участь у розподілі путівок серед студентів ННК „ІПСА” до баз відпочинку НТУУ „КПІ”;

-           пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами ННК „ІПСА” правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

-           залучає студентів ННК „ІПСА” до участі в охороні громадського порядку;

-           створює за узгодженням з адміністрацією ННК „ІПСА” в установленому чинним законодавством порядку, різні студентські гуртки, об’єднання, клуби за інтересами, конструкторські бюро, студентські підприємства тощо;

-           організовує співробітництво зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів;

-           представляє ННК „ІПСА” у міжнародних студентських та молодіжних організаціях,  взаємодіє з органами студентського самоврядування університетів зарубіжних країн, займається організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;

-           здійснює пошук робочих місць для студентів ННК „ІПСА”, сприяє створенню нових робочих місць для студентів у рамках ННК „ІПСА”, а також сприяє працевлаштуванню випускників, координує роботу Центру працевлаштування ННК „ІПСА”;

-           проводить роботу в студентських гуртожитках, бере участь та здійснює контроль за поселенням та виселенням студентів ННК „ІПСА”, а також сприяє поліпшенню їх соціально-побутових умов проживання в гуртожитках.

Студентська рада ННК “ІПСА”

Голова

Ткаченко Дмитро (КА-96)

Перший заступник голови

Пінчук Дмитро (КА-86)

Заступник голови з питань гуртожитку

Чумаков Євген (КА-83)

Заступник голови з питань проектів

Бойко Людмила (КА-86)

Заступник голови з господарської роботи

Юренєв Микита (КА-14)

Секретар

Чернявська Людмила (КА-94)

Члени СР:

Гадіяк Анна (КА-27)

Давидова Оксана (КА-86)

Дудко Роберт (КА-93)

Журбенко Ольга (КА-14)

Зюзя Олександр (КА-15)

Кисельов Олексій (КА-02)

Кухарєв Сергій (КА-06)

Марчевська Олена (КА-86)

Сергеєва Ірина (КА-11)

Стоцький Антон (КА-25)

Тайокін Максим (КА-21)

Тодоров Андрій (КА-93)

Це і є основний склад Студентської ради ННК “ІПСА”, сподіваємось, що ми з часом познайомимось з Вами блище. А зараз пропонуємо Вам подивитись наш попередній план роботи на 2003-2004 рр.

Напрямки діяльності на 2001/2002 навчальний рік:

Акції

Відповідальні

Дата

1

Допомога СР гуртожитку по поселеенню студентів

Чумаков Євген, Гадіяк Анна

кінець серпня

2

Кураторство студентів старших курсів у групах першого курсу

Ткаченко Дмитро  

3

Туріада

Кисельов Олексій

 вересня

4

Чемпіонат з комп’ютерних ігор

Кухарев Сергій

жовтень

5

Чемпіонат з більярду

Зюзя Олександр

жовтень

6

День “ІПСА”

Ткаченко Дмитро

листопад

7

День Св. Валентина

Бойко Людмила

14 лютого

8

Дискотека на день Св. Валентина

Сергеєва Ірина

14 лютого

9

Конкурс “Міс ІПСА”

Кисельов Олексій

середина березень

10

День сміху

Бойко Людмила

1 квітня

11

Допомога в організації олімпіади ІПСА для абітурієнтів

Пінчук Дмитро

початок квітня

13

Допомога НТСА в організації конференції

Пінчук Дмитро

кінець червня

14

Газета “ІПСУХА”

Бойко Людмила

кожного місяця

15

Допомога студентам ІПСА у працевлаштуванні за спеціальністю

Печений Денис

 

16

Студентський сайт ІПСА

Тодоров Андрій

 

19

Чемпіонат з футболу

Фурса Сергій

 

20

Конкурс “Містер ІПСА”

Сергеєва Ірина