Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Друга освіта :: Інформація для вступників

Інститут прикладного системного аналізу
при НТУУ "КПІ"
Факультет другої вищої та післядипломної освіти

Оголошує набір на навчання для отримання другої вищої освіти та диплома магістра з комп’ютерних наук.

Спеціальності:
“Інтелектуальні системи прийняття рішень”
(в макроекономіці та бізнесі)
“Системний аналіз та управління”
(системний аналіз фінансового ринку)
- спеціальності, які поєднують фундаменттальні знання комп’ютерних та фінансово-економічних наук з сучасними математичними методами прийняття рішень, системного аналізу та техніки прогнозів для практичної діяльності в економіці, бізнесі та фінансовій сфері.

     Студентами ІПСА можуть стати особи, які мають диплом про вищу освіту (спеціаліста або бакалавра), або закінчили 3 курси НТУУ “КПІ”.
Зарахування – без вступних іспитів за результатами співбесіди.
Навчання здійснюється на контрактній основі на факультеті другої вищої та післядипломної освіти ІПСА.

ФОРМА НАВЧАННЯ:
  • денна
  • заочно-вечірня.
СТРОКИ НАВЧАННЯ:
  • 2 роки для осіб з вищою освітою (бакалавра або спеціаліста);
  • 3 роки для студентів, що закінчили
  • 3 курси (НТУУ “КПІ”).
СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ:
  • денна форма навчання: з 15 квітня 2004р. по 15 вересня;
  • заочно–вечірня форма навчання: з 15 квітня по 4 жовтня.
  • 2004р.
ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ:
  • на денній формі з 15 вересня;
  • на заочно–вечірній формі з 4 жовтня.
     Бажаючі студенти денної форми мають можливість проходити військову підготовку у Військовому інституті НТУУ “КПІ” та отримати офіцерське звання.
     Випускники–магістри можуть працювати за такими кваліфікаціями:
     - системний аналітик;
     - економіст;
     - фахівець комп’ютерних систем;
     - інженер - програміст.
     Навчальні програми та організація навчального процесу орієнтовані на теоретичну та практичну підготовку фахівців для вирішення сучасними методами інформаційно-комп'ютерних технологій акту-альних задач для прийняття ефективних оперативних та стратегічних рішень в галузях практичної економіки та бізнесі, менеджменті та маркетингу, управлінні фінансовою, банківською і страховою діяльністю в умовах неповноти інформації та з урахуванням ризиків.
     Навчальний план включає чотири великих цикли дисциплін:
     - інформаційні комп’ютерні технології;
     - економіка та фінанси;
     - математична економіка;
     - методи та системи прийняття рішень.

      Цикл 1.Інформаційні комп’ютерні технології” складають такі основні дисципліни:
 1. схемотехніка;
 2. обчислювальні системи;
 3. системне програмування та операційні системи.
 4. комп’ютерні мережі.
 5. основи програмування;
 6. сучасні технології програмування;
 7. об’єктно - орієнтоване програмування;
 8. комп’ютерні інформаційні технології для банків і бірж;
 9. бази даних і інформаційні системи;
 10. розподілені інформаційні системи;
 11. системи захисту інформації в комп’ютерних системах.
 12. програмне забезпечення комп’ютерних мереж;
 13. проектування інформаційних технологій та систем;
 14. Сучасні Internet технології.
      Цикл 2.Методи та системи прийняття рішень”:
 1. теорія керування динамічними процесами;
 2. математичні методи прийняття рішень;
 3. системи підтримки прийняття рішень;
 4. основи системного аналізу;
 5. системний аналіз фінансового ринку;
 6. системи штучного інтелекту;
 7. дослідження операцій;
 8. чисельні методи;
 9. нечіткі моделі і методи в інтелектуальних системах.
      Цикл 3.Економіка та фінанси”:
 1. банки, банківська справа;
 2. фінансовий менеджмент;
 3. бухгалтерський облік та аудит.
      Цикл 4.Математична економіка”:
 1. мікроекономіка;
 2. макроекономічні системи;
 3. управління інвестиціями та інноваціями;
 4. статистичний аналіз і прогнозування економічних процесів;
 5. моделювання економічних систем;
 6. основи економетрики;
 7. системний аналіз фінансового ринку;
 8. кейс методи в економіці та бізнесі;
 9. основи страхування і ризику в бізнесі.

     Учбові плани та навчальні програми ННК "ІПСА" відповідають найкращим міжнародним і вітчизняним планам підготовки магістрів, затвердженим міжна-родними центрами акредитації.

(Ліцензія Міносвіти і науки України АА № 005637, АА № 005638)

     Основна сфера діяльності магістрів з спеціальності "Інтелектуальні системи прийняття рішень" (в економіці та бізнесі) - розробка математичного, програмного та інформаційного забезпечення інтелектуаль-них систем підтримки прийняття рішень та експертних систем, орієнтованих на предметну сферу - економіка та бізнес.
     Вони матимуть можливість успішно працю-вати в державних установах, банківській сфері, страхових компаніях, біржах, інфор-маційно-аналітичних центрах стратегічних досліджень та інших установах.


Телефон для довідок: (044) 241-86-93
Адреса: 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", ННК "ІПСА" факультет другої вищої та післядипломної освіти, корпус №14, кімн.54.
E-mail:
WWW: http://iasa.org.ua