Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Друга освіта :: Загальна характеристика

Методологія навчання в ННК "ІПСА" орієнтована на прогнозування попиту ринку спеціалістів та динаміку розвитку науково-технічного прогресу. Ринок відображає сьогоднішні потреби, а урахування динаміки розвитку науково-технічного прогресу є прогноз майбутньої потреби. Тому престижні університети реагують і ураховують потреби ринку праці, але основну увагу приділяють базовій підготовці фахівців прогнозованого майбутнього. Аналіз динаміки змін потреб світового ринку фахівців, аналіз динаміки старіння та знецінення баз знань фахівців, аналіз динаміки розвитку науково-технічного прогресу зумовили необхідність нового підходу до освіти. Цей підхід має забезпечити накопичення таких знань та умінь їх використання, що не знецінюються зі зміною сфер діяльності і забезпечують адаптацію спеціалістів до змінних умов у виробництві, економіці, бізнесі, фінансах тощо. При такому підході методика підготовки "спеціальність - служба" витісняється методикою підготовки "професійна освіта - професійна діяльність". Як показала практика, професіонал формується не в процесі навчання, а після навчання у процесі самовизначення. Тому навчальний процес в ННК "ІПСА" при підготовці майбутнього професіонала з самого початку орієнтований на прогнозований розвиток сфери діяльності та вибраної професії. Таким чином, підготовка майбутнього професіонала вимагає закладення міцного базису з фундаментальних наук, незалежних від зміни сфери діяльності, і формування вміння ставити і розв'язувати прикладні задачі у різних сферах, вміння аналізувати інформацію, приймати ефективні рішення і вдосконалювати професіоналізм на основі досвіду власної проведеної роботи. Вивчення в ННК "ІПСА" такої науки, як математика, внаслідок аксіоматичної побудови потребує послідовного опанування і тому на початковому етапі не допускає вільного режиму відвідування занять. У зв'язку з цим в ННК "ІПСА" провадиться контрольований процес навчання, який включає наступні взаємопов'язані компоненти:
  • вивчення теорії і формування поняттєвого шару знань та взаємозв'язків основ фундаментальних наук;
  • застосування теоретичних знань до розв'язання практичних задач у різних сферах діяльності.
Практика показала, що підготовку фахівців високо рівня гарантує система підготовки , яка забезпечує:
  1. Органічний взаємозв'язок теоретичних курсів. Наприклад, математична економіка базується на загальних та спеціалізованих математичних курсах попереднього рівня. Якщо викладання математики базується на ідеології і методах однієї школи, викладання економічної математики використовує ідеологію і поняття іншої математичної школи, то процес навчання неузгоджений і неефективний.
  2. Теоретичні і практичні курси також потребують координації. Практичний курс повинен перекривати весь теоретичний курс і підтримувати ідеологічну школу теоретичного напрямку. Якщо теоретичний курс підтримує математичну ідеологію одного напрямку, а практичний курс іншого напрямку то загальний учбовий процес в цілому не досягає мети.
Ось чому набір висококласних фахівців ще не гарантує кінцевий результат - якісну підготовку випускників. Саме тому навчальні плани і система підготовки перпевіряються практикою діяльності випускників, модернізуються, удосконалюються і є інтелектуальною власністю і основним здобуттям престижних університетів України і світу.

Додаткову інформацію Ви можете знайти на сайті другої освіти: iasa.org.ua