Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Абітурієнти :: Програма вступних іспитів

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ на всіх спеціальностях (крім спеціальностей „Менеджмент організацій”, „Видавнича справа та редагування” і „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” видавничо-поліграфічного факультету, „Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини” і „Екологія та охорона навколишнього середовища” інженерно-хімічного факультету, „Біотехнологія” факультету біотехнології та біотехніки та хіміко-технологічного факультету, факультетів: лінгвістики, соціології, фізичного виховання і спорту, права, менеджменту та маркетингу) проводяться з:

  • математики (комплексне тестування) (*);
  • фізики (тестування);
  • української мови та літератури (тестування).

Абітурієнти, які вступають на навчання на хіміко-технологічний факультет та спеціальності „Біотехнологія” факультету біотехнології та біотехніки та „Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини” і „Екологія та охорона навколишнього середовища” інженерно-хімічного факультету складають вступні випробування:

  • хімія (комплексне тестування) (*);
  • математика (тестування);
  • українська мова та література (тестування).

        Абітурієнти, які вступають на навчання на факультет права, складають вступні випробування:

- основи правознавства України (комплексне тестування)    (*);

- українська мова та література (тестування).

        Абітурієнти, які вступають на навчання на факультет менеджменту та маркетингу складають вступні випробування:

- математика (комплексне тестування)     (*);

- економічна і соціальна географія України (комплексне тестування);

- українська мова та література (тестування).

        Абітурієнти, які вступають на навчання на видавничо-поліграфічний факультет складають вступні випробування:

     а) на спеціальність „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” (усі форми навчання):

       - малюнок (натура, натюрморт та композиція)  (*);

       - українська мова та література (тестування);

    б) на спеціальність „Видавнича справа та редагування” (усі форми навчання):

       - українська мова та література (комплексне тестування)     (*);

       - іноземна мова (або англійська, або німецька, або французька, або іспанська)            

   (тестування);

         в) на спеціальність „Менеджмент організацій”:

             - математика (комплексне тестування)  (*);

             - економічна і соціальна географія України (комплексне тестування)    (*);       

       - українська мова та література (тестування).

        Абітурієнти, які вступають на навчання на факультет лінгвістики складають вступні випробування:

-         іноземна мова (або англійська, або німецька, або французька) (комплексне тестування)  (*);

-         українська мова та література (твір).

         Абітурієнти, які вступають на навчання на факультет соціології, складають вступні випробування з дисциплін:

             - людина і світ та історія України (комплексне тестування)   (*);

             - українська мова та література (твір).

          Абітурієнти, які вступають на навчання на факультет фізичного виховання і    спорту, складають вступні випробування:

       - загальна фізична підготовка (нормативи)     (*);

         (від складання нормативів(за винятком нормативу з плавання) звільняються

           заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу та майстри спорту);

-         біологія (тестування);

-         українська мова та література (тестування).

Позначкою „(*)” виділені профілюючі дисципліни.

Вступники, які не атестовані з української мови та літератури, складають випробування з російської мови та літератури (крім вступників на факультет лінгвістики і спеціальність „Видавнича справа та редагування” видавничо-поліграфічного факультету).

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕСТУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ПРИ ВСТУПІ НА ПЕРШИЙ КУРС НТУУ ”КПИ”

      Випускники системи загальної середньої освіти, які пройшли державну атестацію з української мови з оцінкою „4” або „5” (за 4-бальною шкалою) та отримали документ державного зразка про повну загальну середню освіту, мають право, за особистою заявою, перезарахувати її як результат тестування – „зараховано” (перерахунок між 12-бальною та 4-бальною шкалою здійснюється по шкалі оцінювання, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України).

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕСТУВАННЯ З ФІЗИКИ

ПРИ ВСТУПІ НА ПЕРШИЙ КУРС НТУУ „КПІ”

      Випускники системи загальної середньої освіти, які мають у документі державного зразка про повну загальну освіту оцінку з фізики „залік”, „4”, або „5” (за 4-бальною шкалою), мають право, за особистою заявою, перезарахувати її як результат тестування – „зараховано” (перерахунок між 12-бальною та 4-бальною шкалою здійснюється по шкалі оцінювання, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України).

Примітка: Абітурієнти, які вступають на навчання на хіміко-технологічний факультет та спеціальності „Біотехнологія” факультету біотехнології та біотехніки та „Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини” і „Екологія та охорона навколишнього середовища” інженерно-хімічного факультету  складають тестування з математики згідно цього положення.

        Докладну інформацію про умови вступу до Національно технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (НТУУ „КПІ”) можна отримати в приймальній комісії, корпус 16, кімната 132,135,136.

Адреса Приймальної комісії університету:

03056, м.Київ, просп. Перемоги, 37, корп.16. Їхати метро, тролейбус №5, автобус №31 до зупинки „Політехнічний інститут”, трамваями 1к, 3 до зупинки „Польова”.

Тел. 441-1062, 441-1542.

Телефон довідкової служби АТС НТУУ „КПІ” 274-79-89

ІНСТИТУТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

       Інститут здійснює поглиблену підготовку слухачів до вступу в НТУУ „КПІ”, максимально наближену до вимог освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців за широкою гамою спеціальностей. Слухачам після закінчення програми підготовки надається право складати випускні (атестаційні) випробування. За результатами атестаційних випробувань кращим випускникам надається пільга – зарахування за наслідками співбесіди.

       Інститут має розгалужену мережу філій на базі провідних навчальних закладів в різних регіонах України:

-         підготовчі курси (т.441-1971, 241-66-79);

-         відділення ліцейних та спеціалізованих класів (т.441-1652);

-         екстернат (т.241-6680);

-         підготовче відділення (441-1622).