Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Аспірантура та докторантура :: Спеціальності підготовки

Починаючи з 1997 року, в ННК “ІПСА” відкрито аспірантуру за спеціальностями:

Шифр

Назва спецiальностi

01

ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ

01.01.01

Математичний аналiз

01.01.02

Диференцiальнi рiвняння

01.01.09

Варіаційне числення та теорія алгоритмів і дискретна математика

01.01.10

Дослідження операцій і теорія ігор

01.02.04

Механіка деформівного твердого тіла

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальнi методи

01.05.04

Системний аналiз i теорiя оптимальних рiшень

05

ТЕХНIЧНI НАУКИ

01.05.04

Системний аналiз i теорiя оптимальних рiшень

05.13.03

Системи та процеси керування

05.13.06

Автоматизованi системи управлiння та прогресивнi iнформацiйнi технологiї

та докторантуру за спеціальностями:

Шифр

Назва спецiальностi

01

ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ

01.01.02

Диференцiальнi рiвняння

01.01.09

Варіаційне числення та теорія алгоритмів і дискретна математика

01.01.10

Дослідження операцій і теорія ігор

01.05.04

Системний аналiз i теорiя оптимальних рiшень

   

05

ТЕХНIЧНI НАУКИ

01.05.04

Системний аналiз i теорiя оптимальних рiшень

05.13.03

Системи та процеси керування