IASA Управління проектами
Управління проектами Print E-mail
Written by Зайченко Ю.П.   
Wednesday, 23 July 2014 22:15
There are no translations available.

Управління проектами зі спеціалізацією  «Управління проектами сталого розвитку»


В ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ" оголошується набір на навчання як на денну форму, так і на заочно-вечірню для магістерської спеціальності "Управління проектами".


Особливістю магістратури цієї спеціальності є те, що на навчання можна поступати, маючи диплом бакалавра за будь-яким напрямом підготовки.


На стаціонарну форму прийом документів проводиться з 23.07.14 по 13.08.14 в аудиторії 02 корпусу №35 НТУУ "КПІ" по буднях у відповідності до графіку роботи відбіркової комісії ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ". Вступні іспити будуть проходити з 14.08.14 по 19.08.14.


На заочно-вечірню форму прийом документів проводиться до 25.09.14 в аудиторії 103 корпусу №35 НТУУ "КПІ" у відповідності до графіку роботи Факультету другої вищої та післядипломної освіти НТУУ "КПІ". Зарахування за результатами співбесіди.


Сучасні проекти в галузях науки, техніки та виробництва відрізняються великою тривалістю, масштабністю, використанням значних матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Їх розробка, реалізація та ефективне впровадження не можливе без відповідних спеціалістів по управлінню проектами.

Метою спеціальності «Управління проектами» є підготовка висококваліфікованих фахівців-магістрів, здатних забезпечувати  функції планування розробки проектів, контроль за їх виконанням,  моніторинг стану виконання проектів, розподіл та керування ресурсами проектів, корегування плану виконання проектів, підбір виконавців проектів та оперативне керування ходом їх виконання.

В  ННК « ІПСА» вперше на Україні відкрито нову спеціалізацію «Управління проектами сталого розвитку». Її метою є підготовка фахівців-магістрів, здатних забезпечити розробку та управління крупномасштабними проектами розвитку регіонів та міст, окремих галузей  промисловості  з урахуванням не тільки економічних показників, але й екологічних показників, соціальних та демографічних критеріїв, а також  показників енергетичної безпеки. Відповідні проекти повинні забезпечити гармонійний розвиток міст, регіонів та крупномасштабних об’єктів міської інфраструктури.

В навчальному плані підготовки магістрів передбачено відповідні лекційні курси по плануванню проектів, організації їх виконання, застосуванню сучасних інформаційних технологій управління проектами, планування та керування розподілом  ресурсів проектів. застосуванню інтелектуальних систем та технологій прийняття  проектних рішень. Для спеціалізації «Управління проектами сталого розвитку» передбачено вивчення курсів «Моделювання сталого розвитку»,   «Методологія сталого розвитку», «Основні показники сталого розвитку та методи їх вимірювання», «Екологічна та енергетична безпека та їх забезпечення в проектах сталого розвитку» . ННК «Інститут прикладного системного аналізу» є провідним науково-навчальним закладом в сфері сталого розвитку  на Україні, в ньому працює світовий центр даних, який збирає, оброблює та аналізує індекси та показники сталого розвитку багатьох країн світу.  Заключено  міжнародні угоди між ННК «ІПСА» та рядом провідних Європейських університетів, зокрема: в Польщі, Франції, Німеччині на спільну підготовку магістрів в галузі сталого розвитку.  Випускники ННК «ІПСА» з цієї спеціальності можуть працювати в крупних компаніях та фірмах, зокрема IT-корпораціях в якості керівників, менеджерів та виконавців крупномасштабних проектів в різних галузях промисловості з реалізацією методології сталого розвитку.